Алианц Банк България
Сдружение Българска Астрологична Асоциация
IBAN: BG70 BUIN 9561 1000 5644 34

 

 

cons

Астрологични консултации с астролози от БАА

гр. Варна -  0898 756 723 Кирил Стойчев

гр. София - 0893 555 668 Радислав Кондаков

гр. София - 0877 272 843 Маргарита Паскалева


Астрологични консултации по теми:

Рожден хороскоп - анализ на отличителните черти на характера и способностите на родения. Социална среда, интереси, професионална и творческа реализация. Финансови перспективи. Семеен и личен живот, деца. Възможни проблеми или трудности, свързани с различните житейски теми.

Годишна прогноза, прогноза за определен период от време.

Консултация по конкретен проблем – здраве, професионална ориентация, бизнес, пътуване, финансии, обучение и образование и др. Анализ на конкретна ситуация. Възможни изходи и решения за справяне с проблема.

Синастрия. Партньорски хороскоп на брачните, любовните или бизнес отношенията, на отношенията родител – дете и на приятелските отношения. Развитие на връзката, прогноза на отношенията.

Ректификация - възстановяване часа на раждането.

Избор на подходящ ден и час за важно събитие в живота – сключване на брак, подписване на договор, купуване на жилище, откриване на фирма, преместване, емиграция и др.

Една от целите на Българска астрологична асоциация е да разпространява астрологичните знания. Досега нашият издателски екип успя да подготви за издаване две книги на едно от най-големите имена в българската астрологична традиция - Фьодор Грузинов. Той може да се смята за основател на традиционната астрология в България, тъй като книгите му са посветени основно на изследване на древните автори и на техниките, описани в произведенията им. Той е притежавал огромна библиотека с астрологична и окултна литература, по думите на очевидци — най-голямата в страната. Освен традиционната западна астрология изучава и индийска астрология. Имайки предвид, че в края на 60-те години на XX век индийската астрология е почти неизвестна в Европа и в Америка, неговите уникални познания и преводи на древни индийски автори го превръщат в астролог от първа величина не само в България, но и в световен мащаб.

Грузинов е роден през 1897 г. в гр. Новочеркаск, Русия. През живота си пътува много, обикаля Европа, посещава Азия – Непал, Тибет и Индия. В България се установява през 1922 г. След 1960 г. започва да пише астрологични книги по индийска и западна астрология, нумерология, хиромантия. В годините преди 1989-та неговите трудове се разпространяват от ръка на ръка и стават настолни за много български астролози.

Малцина знаят, че Фьодор Грузинов e бил един от учениците, посещавали окултната школа основана от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Част от този клас са били и други известни български астролози - Николай Дойнов, Методи Константинов, Крум Въжаров, Влад Пашов, Иван Антонов.

 

КНИГИ

Астрологията на древните

Книгата представлява опит за обобщаване на най-ценните астрологични трудове на древните астролози, до които е имал достъп автора Ф.Грузинов. Главите от първа до четвърта представляват въведение в астрологията, разглежда се древното учение за пра-качествата и елементите, значенията на планетите, зодиакалните знаци и домовете, както и учението за темпераментите. Тази част на книгата може да бъде изключително полезна на всички, които сега правят първите си стъпки в овладяването на науката астрология

Пета глава е посветена на начините за построяване на хороскоп и представлява своеобразен преход към следващите четири глави, в които са изложени най-важните астрологични аксиоми и специфични методи за тълкуване на аспектите и положенията на планетите в рождения хороскоп. С помощта на много примери автора ни въвежда в тънкостите на астрологичната работа. Втората част на книгата може да бъде полезна както на любителите астролози, така и на професионалните астролози в тяхната практика.

Астрологията - звездната наука на арабите

/съвместно издание с издателство Лира Принт/

В тази книга Ф. Грузинов тълкува и представя на съвременния човек един от най-ценните трудове на арабската астрология. Стъпка по стъпка са изложени най-важните астрологични аксиоми и специфични методи за тълкуване на аспектите и положенията на планетите в рождения хороскоп. Детайлно са разгледани основните въпроси, на който търсим отговори в астрологичната карта – тези за брака, здравето, продължителността на живота и съдбата на родения. Книгата е написана на достъпен език и е предназначена за всички, които искат да усъвършенстват своите познания в областта на астрологията.

Етичен кодекс на астролога

/настоящият  етичен кодекс е дискутиран и приет на Общо събрание на БАА на 10 декември 2006 година, гр. София/


    Подкрепяйки този кодекс, астролозите са съгласни и зачитат разнообразието от астрологични методи и школи, и едновременно с това, базират своята астрологична практика на определен стандарт, който включва анализ и прогноза, както върху астрологичната карта на отделна личност, така и на групи, колективи или държави.
Професионален Астролог - Към момента на създаване на този Етичен кодекс в България вече съществува дефиниция на тази професия, според Националната класификация на професиите. Според този Етичен Кодекс за Астролог се счита: лице, което притежава необходими и достатъчни знания и умения за провеждане на астрологична практика, като за това може да получава финансово възнаграждение (хонорар).


Астрологична практика - по смисъла на този Етичен кодекс, за астрологична практика се счита:

  • Консултантска практика (устна, писмена или чрез медии);
  • Преподаване и обучение по Астрология;
  • Изследователска работа по Астрология;


Общи правила:
    Астрологът е длъжен да използва знанията и уменията си с пълното съзнание за отговорността, която носи и в съгласие с настоящите етични принципи, които го ръководят в неговата/нейната практика и/или взаимоотношения с други организации, астролози, ученици или медии.
    Астрологът служи на интересите на клиента, обществото и астрологията, ръководейки се от следните основни принципи:

  • Да не вреди!
  • Да не съди!
  • Да не лъже!

    С работата и поведението си астрологът трябва да работи за издигане имиджа на професията Астролог, във всички ситуации трябва да демонстрира обективност и професионално отношение.

Взаимоотношения с медии, организации, други астролози и ученици:
   Астрологът трябва да се въздържа от публични коментари или предсказания относно личния, емоционалния живот или здравословното състояние на публични личности, а когато това е необходимо да поднесе информацията така, че да не накърни авторитета на Астрологията и на личността.

    Астрологът не трябва да експлоатира доверието на широката общественост давайки неверни обещания, изявления или заключения. При публични изяви трябва да допринася за постигане на разбиране за астрологията като интерпретационна система базирана на астрономични и астрологични знания и теория, и на символен език.
    Когато рекламира астрологични дейности, астрологът трябва да се придържа към истината. Това означава, че няма право да си присвоява звания или степени, които не притежава.
    Астрологът полага съзнателни усилия за своето лично и професионално развитие и обучение. Това може да бъде осъществено чрез посещението на курсове, четене на астрологична литература, посещение на семинари и конференции.
    Астрологът преподава на учениците си материал, за който е получил необходимите обучение, квалификация и опит.
    Астрологът не трябва да критикува открито дейността на други астролози, злепоставяйки техния имидж.
    Астрологът подпомага усилията на своите колеги в името на развитието на Астрологията, повишаване доверието на широката публика в Астрологията и издигането на имиджа на професията Астролог.

Взаимоотношения с клиенти:
    Според този кодекс, клиент е всяко лице, което ползва астрологична помощ/консултация от астролог, независимо дали със или без заплащане.
    Астрологът е длъжен да пази конфиденциалността и анонимността на клиента и на всички материали, свързани с него. За да използва пълните му данни (име, дата, място и час на раждане) за публикуване или обучение, трябва да получи изрично разрешение за това.
    Астрологът е длъжен да уведоми клиента за методите си на работа, времетраенето и естеството на консултациите, а също така и размера на необходимото заплащане преди започването на каквато и да е работа.
    Астрологът трябва да се убеди, че изискванията на потенциалния клиент са в областта на неговата компетенция, и ако не са, да препоръча колега с подходящ опит или познания.
    При построяването на хороскопа астрологът е длъжен да използва стандартни методи и процедури, основани на точни данни: дата, място и време на раждане. Ако се използва ректифицирано време или алтернативен метод, клиентът трябва да бъде уведомен за това.
    Интерпретацията и оценката на хороскопа трябва да бъдат направени на базата на астрологични съответствия и правила. Използването на не-астрологични методи и техники трябва задължително да бъде оповестено на клиента.
    Астрологът не трябва да злоупотребява с получената от хороскопа и по време на консултацията информация за клиента.
    Астрологът трябва да се въздържа от даването на каквито и да е медицински, юридически или финансови съвети на астрологична основа, докато не получи подходяща квалификация и умения за това.
    Астрологът има право да откаже да даде на клиента информация за трето лице по собствена преценка.
    Астрологът трябва да се отнесе с уважение към разбиранията и вярванията на клиента, да зачита неговото право на себеизява, да се въздържа от крайно негативни предсказания (или смърт), които биха могли да причинят страх, безпокойство или да ограничат личностното развитие на клиента.    Настоящият кодекс е разработен на базата и опита на съществуващи световни астрологични сдружения, обединения и асоциации, а именно:


    Неговата цел е да представи приемственост, както и общи принципи и правила, обединяващи астрологичната пракика, с необходимото зачитане на различните астрологични школи, техники и методики на работа.

Още статии ...