Член на УС на БАА

radi2

Роден на 23.08.1976 г. в гр. София.
Завършва Технически университет - София, специалност "Електроника".
Пише разкази, есета, хумор и притчи, като има публикации в редица хартиени и електронни издания. Автор е на "Легенди за земята и небето", както и на четири електронни книги - разкази, есета и хумористични истории.

Лектор по астрология, участник с доклади в IV и IX конференция на БАА

Тел. 0888 790 949