Шеста национална астрологична конференция
организирана от Българска астрологична асоциация/БАА/
30 и 31 май 2009 гр. Пловдив, хотел Акваленд

/участват астролози от Варна, Пловдив, Бургас, Габрово, Русе, София и др./

 

Програма на конференцията

 

30 май 2009, Събота

 

10:30 – 11:00 часа Регистрация на участниците

11:00 Откриване на конференцията от Кирил Стойчев, Председател на БАА

11:10 Психологичен портрет и енергетика на хората с неаспектирана планета в рождената карта
Лектор: Майа Тодорова, гр.София

12:00 Астрологическо изследване на факторите за бездетност
Лектор: Кирил Стойчев,  гр.Варна

12:50  до 14.00 Обедна почивка

14:00 Композитни карти в синастрията – ефективен метод за анализ и прогноза на връзките и отношенията.
Лектор: Румяна Тончева, гр.София

14:50 Четирите рожденни карти като холистичен поглед върху човека
Лектор: д-р Светла Балтова, гр. Пловдив

15:40 кафе - пауза

16:00 Дисфункции  на мъжкото начало – егоизъм, агресия, презрение и жестокост,  от гледна точка на астрологията и вълшебните приказки
Лектор: Красимира Кирчева, гр.София

16:50 кафе-пауза

17:10 – 17:40 Дискусия с въпроси към лекторите от деня

 

 

31 май 2009, Неделя

09:30  - 10:00 часа Регистрация на участниците

10:00 Епохата на Водолея. Астрология на елегантната Вселена
Лектор: Антоанела Терзиева, Варна

10:50 Мъдростта управлява звездите
Лектор: Димо Мичев, София

11:40 кафе - пауза

12:00 Изгубени в превода или за трудностите при работа с древните астрологични трактати
Лектор: Димитър Кожухаров, Варна

12:50  до 14:00 Обедна почивка

14:00 Драматичната 2012 година ... и след нея
Лектор: Николай Радев /Алдебаран/, Варна

14:50 Представяне на книгата „Факторът Маи” – от проф.д-р Хосе Аргуелес.
Ружка Калинова ще сподели с нас вълнението от съприкосновението с познанията на една велика цивилизация!

15:20 кафе - пауза

15:40 Съществени планетни цикли и аспекти през ХХІ век
Лектор: Снежина Гонгалова-Димитрова, Пловдив

16:30 почивка

16:40 – 17:10 Дискусия с въпроси към лекторите от деня

РЕЗЮМЕТА На ДОКЛАДИТЕ на

ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА АСТРОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАА

ПЛОВДИВ, 30-31 МАЙ 2009

 

 

Психологически портрет и енергетика на хората с неаспектирана планета в  рождената карта

Лектор: МАЙА ТОДОРОВА, София

 

1. Видове неаспектирани планети.

Първото нещо, когато попаднем на неаспектирана планета е да разберем от кой вид е тя.

2. Активна или пасивна е неаспектираната планета; в мъжки или женски знак и дом се намира.

3. Сама ли е неаспектираната планета в дома и знака.

4. През какви етапи на развитие минава неаспектираната планета и какви модели на подражание избира.

Следва да определим на кой етап от развитието срещаме човека, чиято карта гледаме.

5. Дали са изключени всички елементи от символиката на планетата или някаква част от тях.

6. Как да тълкуваме планетата, ако е неаспектирана и ретроградна.

  

ДРАМАТИЧНАТА 2012-ТА ГОДИНА... И СЛЕД НЕЯ

Лектор: Николай Радев /Алдебаран/, Варна

С наближаването на 2012 година, човечеството все повече навлиза в една
обща психоза. Безброй са вече предсказанията за общопланетарна катастрофа и за „край на света“ в същата 2012 година и те очевидно ще стават все повече. Две са главните опорни точки на предсказвателите: прословутият календар на маите и загадъчната планета Нибиру от шумерската митология. А твърде вероятно е да се намерят и още подобни „доказателства“. Добре, ако има да става нещо толкова значимо, неизбежно е то да не бъде видяно чрез средствата и методите на мунданната астрология.

Нека видим тогава на кои космични и астрологични фактори можем да разчитаме най-много, щом ще се прави астрологична оценка на въпросната 2012 година, при очакванията тя да е катастрофична.

Две са планетите имащи най-пряко отношение към големите катастрофи: великият разрушител и преобразувател Плутон, владетел на 8-ми дом от картата на света и Сатурн – великият съхранител, управляващ и контролиращ устойчивостта на нещата и ефективността на основните защитни системи във всички сфери и на всички нива, в микро и макросветовете.

Освен това и двете планети са най-тясно свързани с граничните състояния, с допустимия предел, отвъд който започва да става извънредно опасно и неконтролируемо. Сатурн, управляващ границите на формите (видимото) и Плутон – границите на енергийното действие (невидимото).

Предвид всичко това, информацията която могат да ни дадат чрез движението си тези две планети за 2012 година, поотделно и заедно, е незаменима.

Както всички знаем, от известно време насам Плутон транзитира най-високо стоящият знак Козирог – 10 дом от картата на света, отговарящ за властта и за контрола. Сиреч устойчивостта на нещата от всякаква големина и калибър вече е започнала да се разклаща – и на индивидуално, и на национално, и на световно, и на природно ниво. В най-малкото и в най-голямото. Но нали най-добрата преценка за настоящето и бъдещето стои в проучването на миналото. Да видим тогава какво е станало, когато Плутон е преминал за последен път през световния дом 10. Преминаването е започнало през 1762 година и е завършило през 1778 година.

В същия промеждутък е изобретена предачната машина в Англия, станала основа на зараждащата се промишленост, значи прекрачена е твърде важна граница. Имаме и
експедиции на Джеймс Кук – друга важна граница при колонизирането на Тихоокеанския регион. Създадени са САЩ (1776г.), същата държава, която при настоящото преминаване на Плутон през Козирог вече е най-мощната в света. За България в същото време: вилнеещи кърджалии и начало на Българското Национално Възраждане с История славянобългарская от Паисий Хилендарски. А за изводите и очакванията при настоящото преминаване на Плутон през Козирог можем да се досещаме. Като не забравим да се съобразим, разбира се, с настоящата историческа епоха.

Кое е особеното, обаче, на 2012 година? Тъкмо тогава, заедно с транзита на Плутон през Козирог, Сатурн ще навлезе в Скорпион, сиреч двете планети ще започнат "да работят“ в режим взаимна рецепция, следователно – между световните дом 8 и дом 10 ще имаме най-интензивно взаимно проникване (дифузия). И това е времето, когато рискове и опасности ще дебнат навред хората и то - в много направления и посоки и на много нива, ала под един общ знаменател: прекрачване на важни
предели и граници – природни, обществени, териториални, индивидуални, човешки.

Ще има ли спасение от надвисналите опасностите тогава?
Смятам: ще има такова спасение, но с цената на големи индивидуални и колективни, цивилизационни, психологически и други промени. И за всичко това имам солидни аргументи, ала за тях по-късно.

 

Епохата на Водолея. Астрология на Елегантната Вселена

Лектор: Антоанела Терзиева, Варна

Съвременници сме на смяната на една епоха – тази  на Риби с нова -  на Водолея. Така че имаме уникалния шанс да живеем не само на границата между две хилядолетия, на границата сме и  между две епохи. Може да се каже, че живеем във време разделно.

Освен около своята ос и около Слънцето нашата планета участва в още едно кръгово движение. В статията си  описвам накратко явлението прецесия - допълнителното накланяне на земната ос с около градус за 72 години. Земната ос описва окръжност за 25 920 години в посока, обратна на зодиака. Навлизаме в нова ера от 2 160 години, когато съзвездието  Водолей изгрява хелиакално в деня на пролетното равноденствие. В момента ние минаваме границата между епохата на Риби и епохата на Водолей. Свидетели сме как приоритетите на Нептун се оттеглят и дават път на Урановите  идеи и ценности. Това ще доведе до сътресения и промени в живота на човечеството. Астрологически можем да очакваме освобождаване на най-различни нива, както и проглеждане за някои заблуди, илюзиорни и погрешни представи на човечеството. В полето на Уран са новите сериозни научни открития, разрушаването на ограниченията и догмите. И разбира се Астрологията.

Сетивното възприемане на света от хората е ограничено в едни тесни рамки и извън тях остават примерно, ултразвука, рентгеновите лъчи и т.н. В астрологичен план - на индивидуално  ниво по-слабо или съвсем не се улавят вибрациите на транссатурновите планети.

Наблюдава се различно отработване на аспектите и изобщо на достигащите до нас космични послания.Тези разлики зависят от  нивата на духовно развитие на хората. Навлизайки в езотериката, човек започва да възприема една обща пулсация на нашата планета, преминава на едно ниво, на което се усеща и осъзнава една взаимосвързаност между всички земляни и с целия животински, растителен и минерален свят.

С настъпването на Епохата на Водолея, идеята за възприемане на света като едно неделимо цяло, като жив организъм би трябвало да се развие изключително много,

защото напълно кореспондира със символиката на Водолей и със вибрациите на Уран. Телепатията, между в прочем, също е в полето на Уран. Това изключва напълно измамите и лъжите, в които тънем все още. Друг въпрос до колко ще можем да понесем цялата истина за нашите и чуждите чувства и мисли съвсем неподправена.

Съществуват няколко нови научни теории, които представят единна теория на полето и обяснят някои сериозни научни противоречия и пролуки. Напълно в този дух е Теорията на Торсионните полета, според която всяка частица на вселената е във връзка и взаимодействие с всички останали, независимо от отдалечеността.

Потвърждение за тези взаимодействия и свързаности намираме и чрез Астрологията. Дадено влияние в хороскопа не се проявява изолирано и еднопосочно. Активирайки, примерно, планетата Сатурн в даден дом, пораждат се въздействия и събития обикновено върху няколко от сферите, включени в полето на този дом, също и от сферите на дома, където господства  Сатурн, индуцира се влияние и към евентуалните планети в управлявания от изходната планета дом и към планетите сключващи аспект с нея. Включват се и мунданното владичество и значения и дома на екзалтация, където също се очаква проявление. Така че въздействието върху една планета действително се проявява в няколко, често отдалечени и нямащи видима връзка сфери.

Интересни и свързани с окултните науки изглежда са и Струнната Теория или теории, и така наречената М-теория, на които също се спирам с няколко думи в статията. Във всички тях е заложена идеята, че светът, в който живеем има повече от 3 измерения. Всъщност идеята за повече от три измерения не е новост в науката- пространство на Минковски, четиримерното пространство-време на Анщайн.

В математиката, примерно, въвеждането на комплексни числа е такова разширяване от едномерното пространство на реалните числа (реалната права) към двумерното пространство на комплексните числа (комплексната равнина). Върху реалната ос някои уравнения нямат решение, обаче върху комплексната равнина абсолютно всички уравнения са решими.Има аналогия най-малко между целите числа и планетите. Може би тук се крие и ключът към помиряване и намиране общ език между съвременната наука и така наречените “окултни” науки.

Окултизмът сякаш е един опит за поглед към нещата извън стандартните три измерения на материята или извън разглежданото от Айнщайн четиримерно пространство-време. “Невидимия свят”, за който се говори в окултизма може да се разглежда като допълнително четвърто измерение, за което нямаме достатъчна сетивност и не възприемаме напълно, но все пак усещаме, “че има нещо” . Една малка мравчица, примерено, върху равен гладък бял лист хартия (равнина) хипотетично няма  да знае, ако  вертикално над нея има някакво движение или взаимодействие. Ако тяло се движи вертикално над нея, сянката му ще остава неподвижна върху листа, но дали тя (мравката) няма да има , все пак, усещане че “нещо става”?

Ще включа още една математическа илюстрация с едно тяло и сечението му с равнина. Чрез нея се опитвам да дам обяснение защо в астрологията задължително трябва да се търси потвърждение по няколко метода и защо отделен транзит или дирекция не е еднозначен и предполага няколко варианта на проявление.

Като възможност за подобно движение “по вертикала към четвърто измерение”  бихме могли да приемем и лунните възли- мислените пресечни точки на еклиптиката и лунната орбита. Мисля да дам някои примери с проявления на лунните и слънчеви затъмнения.

Ретроградността на една планета  зависи изключително от нейното разположение спрямо Слънцето от една страна и Земята от друга. За мен то може да е също така и една ясна индикация за четвърто измерение. Ретроградността на планетата е нейното видимо  “илюзиорно”  обратно движение. Прави впечатление колко много може да се засили и промени въздействието на дадена планета в хороскопа в момент, когато променя посоката си. Ще дам някои примери, защото имам наблюдения специално при преминаване от ретроградно през стационарно към директно движение на Сатурн и Юпитер по вторични дирекции. Въпреки че видима промяна при прехода от ретроградно-стационарен към стационарен и директен няма, сякаш става едно издигане на тази планета по вертикала , ортогонално на нашите 3 измерения, издигайки се по трудно доловимо за нас четвърто измерение. Във всеки случай възможността за значителното въздействие на планетата е под всякакво съмнение.

 

Отминава времето на Нептунианското премълчаване и замазване на острите несъответствия в настоящото научно схващане за света. Булото ще падне, когато науката най-после си отвори очите и обърне внимание на “невидимия “ свят, който може би ще стане по-познаваем. Уран е, който може да ни освободи от някои научни догми и да ни даде възможност да надникнем извън ограничения диапазон на нашите 5 сетива. Астрологията е мост и свързващо звено между съвременната наука и езотериката.

Имам още няколко идеи, които мисля да включа в статията си или които поне са във връзка и потвърждение с нея. За кристалните структури, за така наречената “черна материя”, която вече успяха да видят на снимки от космоса и др..

 

Съществени планетни цикли и аспекти през ХХІ век

Лектор: Снежина Гонгалова-Димитрова, Пловдив

- Планетните цикли и значението им в обществената астрология за определяне динамиката на живота на хората.

Циклите на бавните планети, от Юпитер до Плутон, се свързват с цикличността на редица процеси и явления случващи се на Земята, като революции, войни, големи икономически, политически, екологични и др. кризи, масови епидемии, природни бедствия…

- Интерпретиране на планетните цикли.

Отбелязване на различията при астрологичния анализ на една планетна конфигурация в миналото и същата конфигурация свързана с бъдещето. Надеждност на прогнозите.

-Периоди през ХХІ век, астрологически определени ,  свързани предимно с дисхармоничните комбинации между петте бавни планети. 

2009г. – 2017г.;   2020г. – 2021г.;   2037г.- 2050г.;   2060г. – 2069г. и  2078г. - 2084г. Динамиката в посочените периоди се потвърждава от една друга категория  аспекти съществени за обществената астрология – паралелите.

 

2009г. – 2017г. Спиране  вниманието върху първия период, като най-близък, дори настоящ. Циклите Нептун – Плутон, Уран – Плутон и Уран – Нептун в нашето съвремие.

Анализ на опозицията Сатурн – Уран (2008г.-2010г.).

Двете големи икономически кризи на ХХ век и тази от 2008г. протичат при негативни аспекти на тези две планети.

Основен аспект на  периода 2009г. – 2017г. е квадратурата Уран – Плутон, с първа точна стойност през 2012г. и последна - 2015г. Анализ на силните моменти в периода.

Хипотези за събития в периода 2009г. – 2017г.

- Кратък поглед към останалите четири кризисни периода на ХХІ век.

 

Композитни карти в синастрията - ефективен метод за анализ и прогноза на връзките и отношенията.

Лектор: Румяна Тончева

Композитните карти е нова методика в синастрията, възникнала през 70-те години на миналия век. Робърт Хенд е астрологътизследвал и популяризирал този метод в западните школи по астрология. Идеята за съставянето на композитната карта е възникнала от така наречените Мидпунктове/средни точки/, които се използват в наталната астрология. В синастрията, обаче, се използват средните точки между едни и същи планети от наталната карта на единия и наталната карта на другия партньор. Композитната карта е енергийната матрица на хора свързани в определени взаимоотношения. Енергията на взаимодействие може да е стимулираща, любовна, творческа, конструктивна, деструктивна...и т.н.

В прогностичен план енергията се променя, трансформира или развива в нова посока.

Задачата на настоящия доклад е да представи предимствата на Композитния метод и неговата ефективност в астрологичния анализ.

Композитната карта има няколко убедителни предимства, в сравнение с традиционните методи в синастрията:

1. Чрез Композитната карта могат да се изследват както отношения между двама души, така и взаимодействие на повече хора, свързани в обща работа, група или екип. Това е един сравнително лесен метод, защото работи само с една карта и не се налага взаимно да се сравняват различни карти – водещи често към противоречия и неясноти в преценката.

2. Нещо повече композитната карта може да се състави и като карта на връзка между роденият и неговата фирма, роденият и неговия отбор в спорта, роденият и важни дати от живота му, възможен е и композит между картата на родения и картата на сезона, където се описва успеваемостта през съотвения период и много други. Засега няма друг метод в астрологията, който да предлага инструмент за анализ на такива взаимовръзки.

3. Композитът е една фиктивна карта,  която не съществува на небето, тя не показва добри или лоши са дадени отношенията, по-скоро описва опита и преживяванията на двама души/или група/ в процеса на тяхното взаимодействие, както и какви теми от живота им имат най-голямо значение и смисъл. Това помага на астролога бързо да се ориентира в ситуацията и да отговори еднозначно на редица въпроси и проблеми.

4. Композитната карта дава цялостен поглед за това как двойката /или група хора/ функционира като едно цяло, какви са целите и задачите на връзката, какви са перспективите занапред и прогностично как ще се развият отношенията...

Изчисление и построяване на Композита:

1. Планетите в Композитната карта са позициите на средните точкина малката полудъга между две едни и същи планети от наталните карти на партньорите:

Например:  Слънце – Слънце, Луна – Луна и т.н. за останалите планети.

Така композитното Слънце е средната точка на малката полудъга между двете Слънца от двете карти.

Така процедираме за всички останали планети. Ако, например, двете Слънца са в точна опозиция отчитаме композитната позиция на Слънцето с по-малка еклиптична дължина.

2.Композитната карта се съставя за географските координати на мястото, където живее двойката; ако хората живеят на различни места  – избираме мястото, където най-често се срещат или там, където са се запознали.Не е продуктивно с композита да се изследват виртуални връзки, подържани чрез интернет.

3. Домовата МРЕЖА построяваме като взимаме средната точка на малката полудъга на двата МС и от тази средна точка, която е  градус на композитния МС получаваме Асцендента и куспидите на останалите домове. Разбира се, различните географски места – ще дават различен Асцендент и куспиди на домове.

4. Композитната карта се променя и респективно целта на отношенията се променя ако двойката се премести да живее на друго място.

Анализ на композитната карта.

1. Най-значими са съвпадите на планети с ъглите и куспидите на домовете на композита. Ще бъдат посочени някои основни влияния на тези съвпади. Необходимо е да се отбележи, че тези ъгли/кусиди/ се променят при промяна на местоживеене, което може да подобри/или влоши климата на една връзка.

2.Ще се разгледа значението на знака на Асцендента, влиянието на съвпадите

/стелиумите/ между планетите, ролята на множествените опозиции, константните аспекти на бавните планети и др.

3.В доклада ще бъде разгледан пример, който ще илюстрира интерпретация и прогноза на база композитна карта.

 

Дисфункции на мъжкото начало: агресия, прибързани действия, унизително поведение и капризи от гледна точка на астрологията и вълшебните приказки

Лектор: Красимира Кирчева, София

 

Докладът представя общо:

  • обосновка на авторовия ключ за тълкуване на вълшебните приказки
  • характерни модели на прекомерно отслабване или заграбване на чужди енергии, т.е. типове граждански войни в личността
  • тълкуване на описаните в приказките и митовете модели за прекратяване на „военните” действия в личността.

Докладът представя конкретно: приказни описания на дисбалансите и средствата за балансиране. Например:

  • Слънце и Луна: “Снежната кралица” потискане на желанието за спокойствие и взаимност от амбицията, „Жар-жаба” и „Красавицата и Звярът” като приказки за падението на слънцето.
  • Марс и Слънце: „Легенда за крал Артур”, „Бурята” на Шекспир– потъпкване на достойнството и духовността от желанието за победа

Мъдростта управлява звездите

Лектор: Димо Мичев

Човек е микрокосмос, и промяната вътре в нас може да рефлектира и на промяна в живота и съдбата. Каквото носим вътре в себе си, то може да се проектира и навън.

Положението на планетите при раждане се отпечатва в мозъка и аурата/биополето.Когато трансформиране енергиите вътре в нас, това може да способства и за трансформиранане на неблагоприятните влияния отвън, или за по безболезнено преминаване през периода на действие на напрегнати транзитни аспекти. Звездите управляват живота, а Мъдростта управлява звездите

В човешкия мозък има различни мозъчни центрове/области, които касаят различни аспекти от живота и характера, включително центрове, касаещи възприемането на Лъчите на Мъдростта, и способстващи развитието на умствените способности на по-високо ниво.

Активирането на определени мозъчни центрове може да е подходящо за транформиране на едни или други аспекти, в съответсвие с аспекта – примерно при дисхармонични аспекти на Марс, да се работи за развиване на центъра на милосърдието, свързван с Юпитер, при индикации за финансови затруднения – развиване на центъра, касаещ богатвото и др.

Във всеки отделен мозъчен център има специализирани клетки, свързани с поведението и енергиите, отнасящи се към съответния център, и подхранвайки ги с кръв и енергия, можем да активираме центъра и способностите. Постепенно качествата свързани с него да започнат да се проявяват в живота на човека.

Има и други методи за трансформиране на неблагоприятни аспекти в наталната карта – концентрация на езотерични символи, пост, дълбоко дишане и др.

 

Четирите рождени карти като холистичен поглед върху човека

Лектор: Д-р Светла Балтова, Пловдив

Рождената карта съдържа в себе си многопластова информация, която може да се обхване по-пълно когато се разглежда в контекста на още три хороскопа. Така се постигат четири гледни точки, даващи представа както за кармичните семена, които душата носи в това прераждане, така и за скритите таланти и способности, които могат да се проявят в настоящия живот.

Става въпрос за сидералния хороскоп, показващ действителната натална проекция на планетите в съзвездията и хелиоцентричния хороскоп – гледната точка на слънчевия двойник или на душата преди инкарнацията й. Към тях се прибавят данните от херметичния хороскоп, на зачатието. Той е основен показател за кармичните семена, внесени от последния живот.

Интерпретацията на факторите от четирите хороскопа дава доста по-обхватен, холистичен поглед върху човека.

 

Астрологическо изследване на факторите за бездетност

Лектор: Кирил Стойчев, Варна

Въпросът за бездетността е тревожел хората, както в миналото, така и в наше време.

Астрологичните изследвания и указания в тази посока намираме още в трудовете на Доротей Сидонски, Клавдий Птоломей и други астролози от древността. Много от тези указания се приемат като аксиоми от повечето съвременни астролози. От друга страна, новооткритите планети – Уран, Нептун, Плутон са слабо изследвани по отношение на връзката им към проблемите на бездетността

В настоящия доклад за разгледани 200 астрологични карти на хора, с известен час на раждане, които не са оставили след себе си поколение. Изследваните астрологични фактори са: знак на върха на 5 дом, планети в 5 дом, управителя на 5 дом, знак на управителя на 5 дом, аспекти към управителя на 5 дом, позиция на управителя на 5 дом в домовете на хороскопа. Знак и дом на Луната. Знак и дом на Слънцето.

Потвърждават ли се астрологическите аксиоми от едно подобно мащабно изследване. Плодовити ли са „плодовитите” знаци? Едни и същи ли са астрологичните предпоставки за бездетност в картите на мъже и жени? Кои планети и знаци в най-голяма степен показват съществуването на подобен проблем?

С помощта на методите на статистиката ще бъдат изведени най-важните предпоставки за бездетност в наталната карта. Коя комбинация от астрологични фактори е най-безплодна? На всички горе повдигнати въпроси ще се опитам да дам отговор в този доклад.

 

Изгубени в превода или за трудностите при работа с древните астрологични трактати  

Лектор – Димитър Кожухаров, Варна

В старите трактати когато се определя социалния статус на родения се взема предвид една особена арабска точка наречена точка на властта.Как обаче става нейното изчисление и това ли е истинското й име се оказва въпрос, толкова заплетен и труден, че подобно на главния герой от книгата на Дан Браун „Шифъра на Леонардо” ще се наложи да направим една дълго и вълнуващо пътешествие  из автори и книги от минали  епохи.Спирките в това необичайно приключение назад във времето носят имената на някои от най-забележителните астролози на древността. 

Средновековна Европа се представя с  Гвидо Бонати,  Леополд от Австрия и Йохан Шьонер.

Арабския свят – с Омар, Албохали, Албубатер, Абенрагел и Ибн Езра.

Елинизма с Павел Александрийски, Олимпиадор и Реторий.

Ще се увенчае ли с успех това пътешествие в лабиринта на времето  ще разберем едва в края  на тази необичайна и интригуваща  лекция.

Лекцията ще бъде илюстрирана с богат снимков материал от оригиналните трактати съхранили в себе си  духа на една отдавна отминала епоха.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА” ФАКТОРЪТ МАИ”, АВТОР ПРОФ.Д-Р ХОСЕ АРГУЕЛЕС ПРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В 6-ТАТА АСТРОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАА В ГРАД ПЛОВДИВ на 30 и 31 май 2009 г.

Лектор: Ружка Калинова

Космическите мащаби, с които авторът ни призовава към  коментари и обсъждания на  твърденията за "обосноваността" на различните разбирания за  Вселената и света, напълно подхождат на модерното описание и научната перспектива за света, в който живеем.

С гениална точност той осъзнава, че  за хармонизиране на съвременната наука и цялото общество е необходимо опознаване и сливане с космологията на древните народи, един от които е бил народът на маите.В книгата “Факторът маи: развитие извън границите на Технологията " д – р Хосе Аргуелес / доктор по философия на история на изкуството и и естетиката.

Хосе Аргуелес от САЩ, който е основоположник на Международния “Ден на Земята” и на Планетарната мрежа на изкуствата, автор на Закона за Времето/ разказва за това, че по времето на  Великия Цикъл на Маянския Календар - от 3113 г. преди Христа до 2012 г. след Христа - човешката история се определя от Галактическия Лъч, през който преминават Земята и Слънцето. Поредицата от цикли на развитие на земните цивилизации се подчиняват на принципите  на  Галактическите Периоди, които са били описани от маите в математическа и символична форма. Всеки човек според автора притежава  вродени способности за непосредствена, сетивна и електромагнитна връзка с енергийната информация на  този Лъч, излизащ от Ядрото на  Галактиката.

Според календара на маите, първата година от последния период на последния 13 -ти стадий от Великия Цикъл е 1992 година, а последната е 2012 година. След 2012 година Земята ще излезе от галактическият лъч и с това ще приключи този цикъл на човешката цивилизация. Тълкуванията на Аргуелес за откриването на Календара на маите и явленията, свързани с неговата синхронизация, се явяват пророчески. Тази невероятна и вълнуваща книга изисква сериозен прочит и вникване в значенията на циклите на Земята, отразени в Календара. Човечеството се намира пред радикална промяна на съзнанието, която ще позволи да се направи оценка на времето и еволюцията от позицията на многомерния подход. Историята на маите се превръща в поразителна галактическа сага, чиято кулминация вече е настъпила.

Датата на Хармоничната Конвергенция: 16-17 август 1987 година-  през последните 25 години се превърна в точка на преминаването през  Галактическия Лъч. Книгата "Факторът маи" не само представлява нова перспектива на човечеството и по-нататъшното му съществуване, но тя е един от основните компоненти на  новата космическа наука.

Със силата на своята научна подготовка и  духовна смелост Хосе Аргуелес е успял да проникне в дълбочината на загадката, наречена маи, и по един невероятно увлекателен  и разбираем начин ни разкрива  дълго пазените тайни на народа Мая заедно с общественото развитие на света, в който живеем.

За д - р Аргуелес важи с пълна сила мисълта на един от най-известните български художници, живописеца, графика, карикатуриста, илюстратора, писателя и педагога  Илия Бешков: “ Развитието и промените на обществото са развитие и промени на отделната личност.”…