20 и 21 май, 2006 година, София

Център за култура и дебат "Червената къща",

ул."Любен Каравелов" 15

 

20 май - Събота

09.30 - 09.50 Регистрация на участниците

09.50 - 10.00 Откриване на конференцията

от Председателя на БАА Кирил Стойчев

10.00 - 11.00 "Небомигът на Исус Христос"

лектор: д-р Димитър Колев

11.15 - 12.15 "Отворена ли е кутията на Пандора"

лектор: Кирил Стойчев - Председател на БАА

12.30 - 13.30 "Термите и техните значения"

лектор: Цветомир Делийски - астрокъща Консулт

13.30 - 14.30 Обедна почивка

14.30 - 15.30 "Каузалност на Сатурновите транзити към рожденното Слънце"

лектор: Муси Дачева - БАА гр. Пловдив

15.45 - 16.45 "Завръщането на Юпитер в наталната си позиция"

лектор: Веселин Дочев - БАА гр. Русе

16.45 - 17.00 кафе-пауза

17.00 - 18.00 "Защита на астрологическата карта на етноса на България, ректифицирана от Михаил Левин"

лектор: Любомир Червенков, Австралия

18.00 - 19.00 Въпроси към лекторите

19.30 Вечеря в ресторант-градина "The Vegi Home" бул."Патриарх Евтимий" 10

 

 

 

21 май - Неделя

09.30 - 10.00 Регистрация на участниците

10.00 - 11.00 "Удоволствие или трансформация са любовта и секса"

лектор: Румяна Кожухарова - БАА

11.15 - 12.15 "Астрология на рода"

лектор: Росен Куюмджиев - БАА гр. Пловдив

12.30 - 13.30 "За любовта"

лектор: Цветемира Борисова - астроцентър Вега

13.30 - 14.30 Обедна почивка

14.30 - 15.30 "Ъпдейт на съдбата"

лектор: Николай Радев - Алдебаран, гр. Варна

15.45 - 16.45 "Астрология и музика"

лектор: Майа Тодорова - БАА

16.45 - 17.00 кафе-пауза

17.00 - 18.00 Въпроси към лекторите

18.00 Закриване на конференцията

20 май 2006 – събота

 НЕБОМИГЪТ НА ИИСУС ХРИСТОС
Димитър Колев

Идеята за раждането на Иисус Христос вълнува сърцата на вярващите и провокира умовете на учените близо 2000 години. Правени са множество опити да се открие точното време на раждане на Спасителя, но никое от тях не е успяло да убеди вярващи и учени в своята точност и достоверност. Под съмнение остават както точната дата, а още повече точното време на раждане.
С този доклад се прави опит да се подходи към този въпрос изключително от астрономична и астрологична гледна точка. Безценна помощ в намирането на точната дата са сериозните астрономични изследвания на ст.н.с. д-р Васил Умленски от БАН. Часът на раждане е уточнен с помощта на дирекционни, прогресивни и транзитни методи, на базата на сигурни събития от живота на Иисус Христос.
 Целта на тези търсения крият освен духовни, но и чисто емпирични подбуди. Една от тях е, че раждането на Иисус Христос, се явява отправна точка за нашето летоброене.


ОТВОРЕНА ЛИ Е КУТИЯТА НА ПАНДОРА?
Кирил Стойчев

Астрологично изследване на опитите за клониране на хора и животни. Изследването обхваща период от 130 години – от зараждането на генетиката до последните успешни опити за клониране на бозайници. Чрез сравнителен анализ на астрологичните аспекти по време на най-големите “успехи” на генетиката се установяват най-важните астро-фактори влияещи върху този процес. Изследват се новопоявилите се болести – СПИН, “луда крава”, САРС, “птичи грип” и възможните причини за тяхното възникване.
Има ли връзка между генетичните експерименти и най-новите болести, които застрашават човечеството? Какви астрологически аспекти съпътстват най-голямата грипна пандемия – тази от “испански грип” през 1918-1919 г, отнела живота на над 20 млн. души, и последвалите пандемии от “азиатски” и “хонконгски” грип през съответно през 1957 и 1968г. Средносрочна прогноза за годините, в които е най-голяма вероятността да възникне грипна пандемия и доколко е застрашена страната ни от подобно бедствие?


ТЕРМИТЕ И ТЕХНИТЕ ЗНАЧЕНИЯ
Цветомир Делийски

Представяме ви за първи път за България значения на термите. До момента много често е било обсъждано коя планета и защо точно тя е управител на дадена терма, но нито веднъж и никъде до момента в литературата, предлагана на българския книжен и електронен пазар не са изнасяни значениятна на термите или това как би се тълкувал даден сигнификатор ако попадне в определена терма. За първи път това става в тази лекция благодарение на предовда на текстовете на Гвидо Бонати. Основните фактори, чиято позиция трябва да се обсъжда с при попадането им в термите са Слънцето, Луната, МС и Асцендентът. Разбира се значенията на термите може да се комбинира и с останалите планети, но само кагато става дума за хорарни въпроси, определяне господаря на хороскопа, определяне на хилега и антихилега, определяна не вторична и първична декомбитура.
Докладът ще изясни механизма на определяне на значението на отделните терми, както и начина на тълкуването им. Днес са познати три системи за определяне на управителите на термите, но нито една от тях не предлага адекватно тълкуване на значението им и какво означава поподането на светилата или други важни фактори в картата в съответните терми. Точно това решение на проблема предлага доклада като дава ясни критерии за това в кои случаи трябва да се използват термите и по коя истема от познатите три такива трябва да се работи. Изнесената информация ще предизвика нов ренесанс в използването на тези части на зодиака. И ще резшири и направи по ползотворно използването на термите.
В доклада ще бъдат разгледани египетската, халдейската и птолемеевата система на термите.
 
КАУЗАЛНОСТ НА САТУРНОВИТЕ ТРАНЗИТИ КЪМ КЪМ РОЖДЕНОТО СЛЪНЦЕ
Муси Дачева

В астрологичната практика е известно, че движението на Сатурн по Зодияка е най-тясно свързано със събитийността в човешкия живот в сравнение с движението на всички останали участници в космическия танц.
С огромните си и величествени пръстени Сатурн е най-атрактивната планета в Слънчевата система. Той обикаля зодиакалния кръг за около 29,5 години и повчето хора изживяват по два сътурнови цикъла.
Намирайки се между вътрешните и външните планети, Сатурн е символичната граница между подсъзнателната мотивация и съзнателната проява.Той въплащава в себе си стремежа на човек да придобие по-голяма сигурност, да оформи чувството си за собствена стойност и сила.
Разполагането на Сатурн в определен зодиакален знак в наталната карта показва начина, по който човек пренастройва вътрешния си живот, за да преодолее препятствията, изпречващи се на пътя му.
Позицията на Сатурн в определен дом на рождествения хороскоп от своя страна определя сферите на живота, в които роденият има нужда да поеме по-голяма отговорност за себе си, за да се развие като зряла личност.
По пътя си в наталната карта Сатурн прави всички възможни аспекти както към рожденото слънце така и към всички останали астроточки. Аспектите му отразяват принципа на ограничението, структурирането и формообразуването.
Позицята на рождения Сатурн обаче винаги определя онази база, която помага да се прецени какво трябва да се научи относно ограниченията и потискането. Изградените вътрешни задръжки са в пряка връзка с проблемите и трудностите, които възникват при транзитирането на Сатурн.ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЮПИТЕР В НАТАЛНАТА СИ ПОЗИЦИЯ
Веселин Дончев

 От всички завръщания на планетите на рожденото им място, най-голямо внимание се отделя на Слънчевото завръщане или познато още като Слънчева революция. Друго възвръщане, което определя насоките и целите в живота ни, е това на Юпитер. Продължителността на цикъла е около 12 години. По време на транзита на Юпитер през наталното си положение, проявите и стремежите в неговата област се активизират. Този период се характеризира с повишена самоувереност и оптимизъм. Повишава се възможността за подобряване на семейните и домашни условия. Засилва се желанието за самоусъвършенстване и възможността да се пробуди интерес към философия и религия. Всяко възвръщане има определена цел и определя области от живота в които ни предстои разширение, обучение или проучване. Силата на Юпитеровото влияние се подсилва, ако той е в съвпад с една от куспидите на ъгловите домове. Влияние оказва и дома в който попада възвръщането. От значение е вида и точността на аспекта, както и характеристиката на планетата с която Юпитер сключва аспект. И не на последно място, златното правило в предсказателната астрология, че нищо не се случва, което не е заложено в рождената карта.
 
 
ЗАЩИТА НА АСТРОЛОГИЧЕСКАТА КАРТА НА ЕТНОСА НА БЪЛГАРИЯ, РЕКТИФИЦИРАНА ОТ МИХАИЛ ЛЕВИН
Любомир Червенков, Австралия

 Определянето на астрологическата карта на България трябва да става на основата на това кога за първи път е възникнал българският етнос, а не кога се е създала една или друга българска държава.
Всеки един етнос се заражда в определен исторически момент, който се отбелязва като “момент на раждането” на този етнос. На примера на един отделен човек това е момента когато физическото тяло на бебето се отделя от това на майката и то поема първата си глътка въздух. Този момент е от изключителна важност понеже е символичен за това, че индивидът от този момент нататък се отделя като самостоятелен индивид и може сам да диша, има собствена нервна, кръвообращателна, отделителна и прочие системи. Ако преди това всеки един процес в тялото на майката се е регистрирал до известна степен от бебето и като собствен, т.е. всеки един страх, рязка емоция или физическа травма пряко са се отразявали и върху нероденият зародиш, то от този момент нататък бебето започва да регистрира външният свят по един собствен начин, специфичен за неговата лична, натална карта. Конкретният момент на раждането съвсем не е случаен и се предопределя от кармическите и духовни задачи които отделния индивид има да разреши по време на физическия си живот.
Не бива да се бърка картата на една държава с картата на един етнос). В рамките на един и същи етнос може да се създават различни държави, после те може да се разпадат и да се създават отново, но етноса като такъв продължава да съществува и има непрекъсната история от момента на първоначалното си възникване до наши дни. Като пример може да се даде еврейския народ, който съществува от времето на Авраам до наши дни. На протежението на цялата си история евреите са формирали няколко различни държави, имало е преселване на целия народ в Египет, после той е живял там под робство редица години, после е имало повторно завръщане и образуване на нова държава, съществували са периоди когато евреите изобщо не са имали държава а са били разпръснати по цял свят. В най-нови дни е създадена държавата Израел, но множество евреи продължават да живеят разпръснати в различни точки на земното кълбо, произтекло е също кръвосмешение и известно претопяване на култури и ценности. В този смисъл виждаме че държавите създадени от един етнос се създават и изчезват, географските области се променят, дори генетическия фонд на етноса може да се изменя и претопява в следствие на смесени бракове и т.н. но самият етнос не изчезва и неговата история е непрекъсната. В този смисъл трябва да се търси началната точка за създаването на един етнос, а не момента на създаването на една или друга държава.
В други случаи може да забележим, че един народ може да образува за известно време две отделни държави, какъвто е примерът с германският народ, който до неотдавна беше разделен на две държави, но това не означава че ние имаме работа с два отделни етноса, а просто един и същ етнос се разделя временно на две отделно обособени държави. Тъй като в тези две държави обособлението е различно по географски, социален и политически признак, процесите в тях протичат до известна степен различно, но това не означава че етносът е изчезнал, а по-скоро означава че един и същи етнос изпълнява задачите си при различни условия. По подобен начин Севера воюва с Юга в Северна Америка, преди създаването на САЩ, или се обединяват отделните щати в Австралия, но етноса носи своето начало още от преди това. Този процес се наблюдава и в България когато за известно време България е разделена на Източна Румелия и Княжество България, но това не означава че българският народ в Източна Румелия е изчезнал по това време, а означава че просто една част от етноса е била обособена в отделна държава за известен период от време, където е изпълнявала специфични функции при по-различни външни условия.

А това колко е важно да се намери първият момент когато се заражда даден етнос (а не кога се образува една или друга държава) може да илюстрираме със една аналогия от астрологическата карта на един обикновен човек. Например, в живота на даден човек може да протече известно събитие което коренно да промени начина му на живот за години напред – да речем той може да се ожени за чужденка и да отиде да живее зад граница. От този момент нататък качественно се променя живота му поради коренно променилите се външни обстоятелства, начина на живот и т.н. Но ние естествено не може да твърдим, че момента на сватбата или момента на преместването могат да се разглеждат за него като натална карта. По същия начин картите на държавите не могат да се разглеждат като карти на етноса.
Налага се изводът че след формирането си, всеки един етнос, (независимо от това колко разнороден е той по своя състав) налага едни и същи черти на своите представители. А това означава че моментът на създаването на етноса трябва да се търси в самия начален момент когато този етнос се е зародил за първи път, когато за първи път е произлязла първата спойка между традиционно-коренното население на дадената географска област и преселващите се там чуждоземни имигранти. На примера на картата на Австралия това е момента когато за първи път бял човек стъпва на този бряг и се заселва там. На примера на картата на САЩ това е също момента когато първите колонизатори за първи път слизат на брега и образуват там своите колонии. На примера на картата на България това е момента когато древните пра-българи преминават Дунава и сключват там мирен договор с местното (славянско) население. Както ще разберем по-късно, този момент не е бил годината 681, както е общоприето да се смята, а годината 680.

 Определянето на астрологическата карта на етноса на България трябва да става на основата на астрологически, а не на исторически доказателства.
Когато се изработват карти на особено древни етноси, какъвто е например българският, точният момент на възникването на етноса е практически невъзможно да се определи по исторически документи. Причината за това е че историческите свидетелства останали от един или друг летописец са повече или по-малко субективни и много често не отразяват точният момент на възникването на този етнос. Това се случва поради това че летописецът често се ръководи от други съображения, присъщи на неговата собствена етническа принадлежност както и политическата обстановка по даденото време.
Има и друг момент – много от съседните народи са имали съвършено друга народопсихология, която коренно по различен начин е възприемала това което се извършвало в България. От тяхна гледна точка много от действията извършвани по това време от пра-българите и славяните, с присъщото им за тях естествено ясновидство и близост до духовния свят са били в голяма степен неразбираеми за един византиец или римлянин, понеже те бидейки представители на съвсем различен етнос биха постъпили по един съвсем различен начин при същите обстоятелства. Това несъответствие в народопсихологията, и пораждащите се от там недоразумения и неразбиране е очевидно дори и днес когато западните бизнесмени пристигат в България и се чудят защо тук нещата се поставени по един съвсем различен начин отколкото в техните собствени страни. Така че доказването на момента на образуване на българският етнос на базата на бележки и записки от един или друг летописец от съседна държава е не само неправилно, но може да доведе до погрешни изводи с плачевни последствия за самия този етнос който с такава готовност се доверява на историческите “доказателства” предоставяни ни отвън. Картата на етноса на България трябва да се изработи и докаже само от астрологическа а не от историческа гледна точка и целта на този доклад е именно тази – да докаже на основата на астрологически методи че картата на етноса на Българския народ е именно тази изработена от Михаил Борисович Левин.

 При изработването на карта на България трябва да се имат в предвид определени езотерически истини свързани с качествено отличаващия се от нашия светоглед на пра-българите и славяните, характерен за периода отпреди 1300 години.
При изработването на астрологическата карта на България трябва да имаме в предвид, че психологията на хората отпреди 1300 години е била коренно различна от тази на съвременния човек. Който си мисли, че светоусещането на хората тогава е било същото като на съвременните хора, само че при други външни условия, дълбоко се заблуждава. Това което ни заобикаля в материалния свят е отражение на нашето светоусещане а не обратното. Първо се променя светоусещането, хората се развиват и еволюират под ръководството на мъдри духовни същества, които на примера на един етнос са архаите, а после в последствие хората започват да променят и обкръжаващият ги материален свят, за да го приведат в съответствие с промените, които са настъпили за тях в духовен план.
Всичко построено в материалния свят от даден етнос е отражение на неговото духовно развитие. Поставете един етнос при различни материални обстоятелства и той след време пак ще промени външната действителност така, че тя да отразява духовното му развитие. Правени са многократни опити например в Австралия да се поставят аборигените при идеални материални условия. Настанявани са били в разкошни къщички, с градинки и фонтанчета отпред. Обзавеждали са им къщите по последна мода, каквито могат да се видят само в каталозите Некерман, разпределяли са ги така, че всеки абориген да си има отделна стая. След време при проверките са установявали, че те пак са се преместили да живеят всичките наблъскани в една от стаите, типично за родово-племенните им взаимотношения, от мебелите не е останало почти нищо, защото са били използвани за отопление през зимата, а спят заедно на пода, при санитарни условия които биха били недопустими за един бял човек, но които устройват представителите на този етнос. Подобни експерименти се правеха и по времето на социалистическа България пък и в наши дни, които имаха за цел да приобщят ромското население и да подобрят стандарта им на живот, които експерименти обаче дадоха аналогични резултати. Всичко това показва, че цялата материална действителност, обкръжаваща даден етнос е отражение на неговото душевно-духовно развитие, а не обратното. Механичната промяна на обкръжаващия свят не води до промяна на духа и затова след време материалния свят постепенно отново се променя пак в същата форма в която е бил изначално, понеже тя е тази която правилно отразява духа. Духовното предопределя материалното а не обратното. Това е валидно както за отделния човек, така и за етноса като цяло.
Подхождайки така към картата на България ние сме вече в положение да осмислим правилно събитията разиграли се по онова време и стъпваме на една здрава почва върху която да изградим съвременните си съждения и представи. А иначе без тази подготовка ние можем да загубим години в пусти логически разсъждения кой вестоносец откъде минал с коня си и какво правил по пътя си докато стигнал до Константинопол за да обяви създаването на Българската държава. А и самото обявяване на новата българска държава от сирийският презвитер Константин на 16-то заседание на на VI Вселенски събор в Константинопол на 6 август 681, макар че се приема от историците като акт за официално признаване на Българската държава не може да се приеме за момент на възникването на българският етнос. Не може датата на признаването на един етнос отвън да се приема за официална дата за възникването на самия етнос. Англия например признава независимостта на Америка години след заселването там на белите колонизатори. Можем ли да кажем тогава, че американският етнос не е съществувал дотогава докато Англия не го е признала отвън? Така че когато подхождаме сериозно към едни толкова важни, духовно-езотерични процеси извършили се преди повече от 1300 години трябва да загърбим до определена степен логиката присъща на модерното ни светоусещане и да престанем да се ровим в бележки и свитъци, а да докажем точния момент за възникването на българският етнос на основата на астрологията, понеже този момент е записан в звездите и е отразен в картата на М. Левин.


21 май 2006, неделя

УДОВОЛСТВИЕ ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ СА СЕКСА И ЛЮБОВТА?
Румяна Кожухарова

В астрологията любов, брак, дружба и секс са различни понятия.Когато искаш с някого да си приятел, да дружите, това означава, че човек влиза в напълно безкористни и главното свободни и духовни отношения. За това отговарят планетите Меркурий и Уран.
 Сексуалността разглеждаме основно чрез аспектите на Венера, Марс и Плутон. Това е така, защото сексът в астрологията е обмяна на енергия и трансформация, промяна и възраждане. Използвайки физическото си тяло, ние се свързваме с другия човек с невидима нишка.
Когато става въпрос да обичаш някого, да се развличаш и да си почиваш с него, да се вдъхновяваш да напишеш стих или песен, да мечтаеш, да изпитваш вълнение, което може и да е и платонично - за това отговаря Нептун с примес от Венера , Марс и Слънцето.
СЛЪНЦЕ - В зависимост от разположението му в картата хората по различен начин проявяват любовта си.
Типичните Овни, тоест тези, които имат много планети в този знак се влюбват силно и бързо и след това внезапно разлюбват. Тенденция към интензивни сексуални отношения, потребност от множество връзки. Афлектиран Марс или Уран може да даде садистични тенденции.
Телците обратното, нуждаят се от привързаност, тях трябва да ги завоюваш и са много сетивни, гальовни.
Близнаците са много променливи, търсят интересни разговори, разнообразие и не са страстни, но с тях е интересно.
Раците са пасивни, срамежливи, раними и много сантиментални. Лъвовете предпочитат да ги обичат и да им се прекланят, но ако те обикнат някого това ще е неговата голяма любов.
Девите и Водолеите обикновено обичат истински веднъж в живота си. Девите искат стабилност и покой, а Водолея търси единомишленик.
Везните търсят активен партньор и трябва да бъдат завоювани като Телците.
Скорпионът търси страстен, силен човек и не се страхува от болки и страдания.
Стрелците са идеалисти,прями и честни.
Козирозите са сдържани, но страстни и дълго ще проверяват здравината на отношенията.
Рибите са много раними в любовта и практически никога не са напълно удовлетворени от своя избор.
Бракът в астрологията има преди всичко обществено, юридическо значение и се управлява от планетите на социума – Сатурн и Юпитер.
ЛУНАТА в картата има отношение към душевните вълнения, емоциите, но е твърде променлива за да даде силна и постоянна енергия в тези отношения. Когато подкрепя отношенията между Венера, Марс, Плутон и Уран може да спомогне за по ярката им изява.
МЕРКУРИЙ няма отношение към страстите, любовта и секса, а по скоро към интелектуалните, приятелските, духовните връзки.
ВЕНЕРА е силен фактор в любовните и сексуални отношения и когато е аспектирана от Марс, Плутон, Уран и Нептун независимо хармонично или напрегнато дава много информация.
МАРС , който е свързан с енергията и активността е мощен фактор, особено в мъжката карта. Марс в аспект с Венера, Плутон, Нептун и Уран може да даде много информация за сексуалната и любовна активност.
ЮПИТЕР като планета свързана със социума може да даде отражение върху социалните отношения на индивида вследствие на любовни и сексуални връзки. Свързан е с възможността за разширяване на контакти и влияние, което в случая може да има спомагателна функция.
САТУРН също е свързан със социума и има отношение повече към закона и правилата и е повече свързан с брачните отношения.
УРАН е планетата, която при нехармонични аспекти към Венера, Марс, Слънцето може да даде склонност към неестествени връзки, желание да се експериментира, екстравагантност и нетрадиционност, хомосексуализъм, насилие.
НЕПТУН е планетата, която при нехармонични аспекти с Венера, Марс, Слънцето може да даде отклонения, болезнена физическа чувственост, заблуди, тайни любовни преживявания, изкривено възприемане на действителността, болезнена фантазия, емоционални и сексуални проблеми, скандали и също е свързан с конфузни, неприемливи н.връзки и психични проблеми в чиято основа са сексът и любовта.
ПЛУТОН е планетата, която е свързана с мощна психосексуална енергия, която дава възможност на индивида да манипулира, обсебва и обладава обекта на своята любов и страст. В зависимост от аспектите на Плутон, това може да бъде вдъхновяваща, трансформираща любов, но може да бъде и погубваща, фатална и самоунищожителна страст.
ЧЕРНАТА ЛУНА – ЛИЛИТ също е свързана с любовта и секса и особено когато се намира в знаците на Скорпион, Овен, Лъв. Колкото по-силно е поставена Черната Луна в картата, толкова повече съблазнява и изкушава да бъде преработена и осъзната чрез множество връзки и преживявания.
ЮЖНИЯТ ЛУНЕН ВЪЗЕЛ особено в знаците на Скорпион, Лъв, които са свързани съответно с пети и осми дом също могат да дадат интензивни любовни и сексуални отношения преди човек да се осъзнае и тръгне по пътя на еволюцията си по СЕВЕРЕН ЛУНЕН ВЪЗЕЛ.
В съвременният анализ на картата ние обикновено свързваме осми дом с психосексуалната активност. Проблемите със сексуалната злоупотреба и манипулиране, насилствената проституция, изнасилването също са свързани с осми дом, Скорпион и неговият управител Плутон. С осми дом е свързана и трансформиращата, обновяващата любов след която човек вече не е същият. Сексът като развлечение, приятно или случайно действие не носи характеристиките на Плутон, който е свързан с кризите и трансформациите в живота. Пети дом е свързан с приятната, даваща живот любов в която реализираме творческия си потенциал, разкриваме себе си свързвайки се с друг човек
Транзитите, прогресиите и дирекциите към върха на 5 дом са свързани с някакво сексуално действие особено когато разглеждаме карти на влюбени, любовници, но не и съпружески отношения. Има определено количество астрологически конфигурации, които трябва да търсим в наталната карта и които дават указания за това,дали обекта на изследване може да се причисли към категорията на “Великите любовници”. Това са аспекти свързани със сексуална изобретателност, умението да доставяш радост на партньора, неуморимост и определено разнообразие във връзките, ако се цени повече количеството от тяхното качество:
Слънце в съвпад с Венера, Слънце в аспект с Марс – хармонични и нехармонични. Слънце в аспект с Плутон – хармонично и нехармонично. Венера в аспект с Марс – хармонично и нехармонично Венера в аспект с Плутон – особено нехармоничните опозиция и квадратура, съвпад, но и хармоничните. Венера в аспект с Нептун – хармонични и нехармонични. Венера в аспект с Уран – нехармонични и хармонични. Марс в аспект с Нептун – хармонични и нехармонични. Марс в аспект с Плутон – хармонични и нехармонични
 
 
АСТРОЛОГИЯ НА РОДА
Росен Куюмджиев

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Астро-индивидуалния анализ представлява функция на обществено-социалния. Връзката се осъществява на принципа на огледалото. От една страна външната среда вменява качества ,характеристики,действие и поведение на индивида. Индивида субективно ги отразява и осъществява посредством собствената индивидуална натална системата от сублимирани положително или негативно комплекси, след което самият той инициира качества, характеристики, действие и поведение обратно във външната среда.
Астрологичния обществено-социален анализ е сложна компонентна маса, в която трябва да се осъществи:
1. Оценка на астросоциологическата ситуация на периода и епохата в която живее индивида – сигнификатора е Фалерон /движението на точката на прецесията през знаците на зодиака в посока обратна на зодиакалните знаци/, като се вземат в предвид секторите 30 градуса, 10 градуса и 5 градуса.
2. Оценка на астросоциологи ческата обстановка на времето на възникване и съществуване на натива /Астросоциологически анализ/ – сигнификатори уран /динамичните процеси в обществото/, Нептун – /колективните духовни ценности/, Плутон - /интеграцията на процесите и духовните ценности в обществото/ и лунните възли /възходящият разкриващ задачите, а низходящият – корените или причините налагащи изпълнението на същите/.
3. Оценка на социално-груповите характеристики – принадлежността към определено поколение /хоризонтален анализ/ - използува същите сигнификатори както и астросоциологическия анализ, но тук уран определя структурата на групата от обществото към която натива принадлежи и съответно посредством аспектите към Нептун и Плутон – как същата тази група усвоява глобално колективните духовни ценности и как ги прилага.
4. Оценка на груповия астропрофил към който принадлежи натива - /вертикален анализ/ - сигнификаторите са 12 дом и неговия владетел и локализацията на сигнификаторите на хоризонталния анализ – Уран, Нептун, Плутон и лунните възли в домовете на натива.
2. ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА РОДА
 Съвсем наскоро Ерих Бауер за първи път макар и бегло засегна въпроса в книгата си „Зовът на предците”, вземайки в предвид изследванията си правени в условията на западноевропейски начин на живот. Логично е да си зададем въпроса дали неговите изследвания са валидни и приложими за всяко едно общество и структура в предвид на етническите, културни, родово-психологически и други различия които съществуват дори в границите на едно моно-културно общество?
България със своята самобитна култура и силно изразен патриархален характер и може да се отнесе към етно-културите и цивилизациите, в които родът чрез семействата които го изграждат, представлява основен обществено-социален носител на традициите и ценностите на цялото общество. В Българския род всеки заема своя определена позиция, от която му се вменява определена родова и родова-социална роля. В чист вид родът се представя във времето като йерархична система.
3. РОДОВИ ЛИНИИ
Родовите линии представлява връзката между отделните степени в семействата и рода според ролята и произхода който участниците й притежават. Родовите вериги са изключително важни елементи за проследяване и изследване в астрологията на рода, защото дават отговор за отношенията в рода причината и следствията на определени събития..
3.1. Главна родствена линия
А/ ГЛАВНА ЛИНИЯ
 Изгражда се от четирите прабаби и четиримата прадядовци, двете баби и двамата дядовци, майката и бащата, натива и брачния партньори, децата, внуците и правнуците..
ГЛАВНАТА ЛИНИЯ НА РОДА ЗА НАТИВА се развива изключително по кардиналните оси 4-10/рак-козирог/ и 1-7/овен-везни/, а младшите степени в тази линия заемат осите 5-11/лъв-водолей/ 3-9/близнаци-стрелец/.
3.2. Производни родствени линии
А/ ДАЛЕЧНА РОДСТВЕНА СЪРЕБРЕНА ВЕРИГА
Изгражда се от сестрите и братята на прабабите и прадядовците и техните потомци ,
Най-далечните родови съребрени линии с произход братята и сестрите на прабабите и прадядовците се развиват циклично по осите 6-12/дева-риби/,4-10/рак-козирог/,2-8 /телец-скорпион/ или още чрез участието на земния и водния тригон.
Б/ РОДСТВЕНА СЪРЕБРЕНА ВЕРИГА
Изгражда се от сестрите и братята на бабите и дядовците и техните потомци ,
По-близките до натива съребрени линии с произход братята и сестрите на бабите и дядовците се развиват циклично по осите 3-9 /близнаци-стрелец/ 1-7/овен-везни/, 5-11 /лъв-водолей/ или още чрез участието на огнения и въздушния тригон.
В/ БЛИЗКА РОДСТВЕНА СЪРЕБРЕНА ВЕРИГА
Изгражда се от сестрите и братята на майката и бащата и техните потомци. ,
По-близките родствени съребрени линии с произход братята и сестрите на бабите и дядовците се развиват циклично осите 6-12/дева-риби/,4-10/рак-козирог/,2-8 /телец-скорпион/ или още чрез участието на земния и водния тригон. Тя повтаря главната родова линия, в която участвува натива.
Г/ ПЛЕМЕННИЧЕСКА РОДСТВЕНА СЪРЕБРЕНА ВЕРИГА
Изгражда се от сестрите и братята на самия натив и техните потомци. Племенническите родствени съребрени линии с произход братята и сестрите на натива се развиват по осите 1-7/овен везни/, 5-11/лъв-водолей/, 3-9 /близнаци-стрелец/ или още чрез участието на огнено-въздушния тригон. Тя повтаря главната родова линия, в която участвува натива.
4. ОТНОШЕНИЯ НА НАТИВА С РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ РОДОВЕ
 Основните акценти при определянето взаимоотношенията на натива с рода се дефинират от два типа взаимоотношения:
взаимоотношения по кръвна връзка и взаимоотношения на основата на формални /облигационни/ отношения.
4.1* Отношения по кръвна линия
 Отношенията по кръвна линия са два вида – отношения на семейството и взаимоотношения на рода.
 А/ СЕМЕЙСТВОТО КАТО ОСНОВНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА НА РОДА
 От астрологична гледна точка акцента в наталната карта на семейството се поставя върху потомците с общ произход бащата, майката, братята и сестрите на натива.
 В наталната карта на семейството слабите места са свързани:
 1, осите на братята и сестрите и техните потомци - /натива е единствено дете или по определени обективни и субективни причини съществува безродие/
 2, осите на преките потомци - /натива не сключва брак, няма потомци/
 Фатална за това семейство е неблагоприятно въздействие едновременно и в двата случая, защото това семейство няма да остави следа в рода.
 Б/ РОДА – СЪВКУПНОСТ ОТ СЕМЕЙСТВА
 Отношенията по кръвна връзка обхващат семействата, изграждащи рода, в които всички с изключение на брачните партньори имат кръвна връзка с предците.
 Основополагащи в муданната натална карта при оценка на рода са две тенденции:
 4-10 /рак-козирог/ чрез апликиране на ролите ПРАБАБИ И ПРАДЯДОВЦИ като пряк първоизточник на родствените,близките и племенническите съребрени вериги
 6-12 /дева-риби/ чрез апликиране на ролите БРАТЯ И СЕСТРИ НА ПРАБАБИТЕ И ПРАДЯДОВЦИТЕ като косвен първоизточник на далечните съребрени вериги. Всъщност и двете тенденции имат общ първоизточник който са ПРАПРА-предците произхождащи от оста 1-7/овен-везни/. Но рядко към датата на раждането на натива има живи такива.
 4.2* Връзки на основата на формални /облигационни/ отношения:
 Тези връзки обхващат отношенията по осиновяване, отношенията по социална грижа и отношенията по сватовство.
 А/ ОСИНОВЯВАНЕТО – ПРИДОБИВАНЕ НА РОДОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
 Смисълът на осиновяването се състои в това че по силата на законов акт, изразяващ желанието за протекция осиновителите осигуряват на натива принадлежност към семейства и род, с които натива няма кръвна връзка. В този смисъл акцентът се поставя върху оста 11-5 или водолей-лъв.
 Б/ ОТНОШЕНИЯ „СОЦИАЛНА ГРИЖА” – ИЛИ ЖИВОТ БЕЗ РОД
 Този тип отношения се поражда от един съзнателен акт на родителите на натива, пораждащ законово-обществени облигационни отношения и се свързва с морално-нравствени последици. Тези отношения могат да се прекратят с отношения по осиновяване и тогава да се промени ролевата ситуация в картата на натива. Но до тогава и ако не се осъществи е в сила следната конструкция, в която само условно се запазват ролите, но не и физическото въплъщение на същите.
 В/ ОТНОШЕНИЯ НА СВАТОВСТВО – НАВЛИЗАНЕ В РОДА НА БРАЧНИЯ ПАРТНЬОР
Брачните отношения са формални облигационни отношения, пораждащи се по закон. По силата на същия разглеждания натив „придобива” нови роднини, организирани по семейства и род. Той няма кръвна връзка с тях, но неговите деца и потомци ще имат. В този смисъл в известна степен отношенията по сватовство в наталната карта с известна модификация приповтарят картата на кръвното родство с известна промяна на ролите по осите и домовете, но не и на разположението на членовете и ролите на рода. Т.е. в отношенията по сватовство роднините по майчина линия на брачния партньор заемат местата на роднините по бащина линия на натива и обратно.


ЗА ЛЮБОВТА
Цветемира Борисова

Определено това е една прекрасна тема, вълнуваща всички хора независимо от тяхната възраст, пол, занятие и светоглед. Но защо всъщност се спрях на нея, защо реших да направя едно обстойно изследване по този тип въпроси?
Отговора е доста прозаичен – мога да събера една голяма база данни, една представителна извадка, която да анализирам. Когато идват клиенти за консултация не винаги е лесно да разбереш всичко за него под формата на неоспорими обективни факти - като точните дати на сбъдваемост на нещо или пък всички нюанси свързани с едно събитие. Хората трудно помнят всички смени на работа и прочие други подробности.
Но виж в интимната сфера – няма проблеми. Винаги е ясно дали някой има брак или не, има ли деца или не , има ли втори, трети брак и т.н. Тоест на темата ЛЮБОВ се оказа, че разполагам с голям брой статистически данни, чиято достоверност не подлежеше на съмнение.
Е, кажете как тогава да не проведеш едно яко изследване, то просто събитията сами си търсеха такъв един развой! И така започнаха да се трупат случай след случай, започнаха да изскачат и да се оформят определени единични фактори или пък зависимости, които определено работеха без никакво изключение, което ще рече със сила 100%. А други фактори или зависимости се случваха само понякога, нужна им бе определена астрологическа среда, в която да се активират.
Другата причина поради, която тази тема е много благодатна от гледна точка на астрологичната статистическа обработка е факта, че тук еднозначно и неоспоримо виждаме връзката между вътрешния и външния свят, между Земята и Космоса, между звездите и човека. Как избираме ние своите партньори, какво търсим в тях, какво ни привлича? Всеки човек дори нищо да не разбира от Астрология, дори и въобще да не вярва в нея знае, че нашия характер, нашия маниер на поведение, нашите предпочитания, как говорим, как се обличаме и прочие неща – определят какъв тип хора ще можем да привлечем, кой би се заинтересувал от нас.
И така предлагам накратко, във вид на план - конспект, основните точки на които съм базирала своето изследване.
1. Астрологични фактори, които са свързани с тази тема – изброяването им и дефиниция/ т.е. определяне на причината, поради която тези фактори влияят на темата/
- директно свързани с темата – Венера и Марс- разглежда се тяхното положение по знак, по дом, как са аспектирани, има ли аспекти по между им – това ни дава информация това как виждаме любовта в нейните реални проявления, какъв тип партньор желаем, как сме способни да се държим с него, какво искаме от него като поведение, но всичко това е свързано определено с интимните моменти от нашето общуване
- Луна – положение по знак, дом, аспекти – дава информация за нашата душевна нагласа, потребността от по – цялостно общуване между две личности. Определящ фактор при по-дълготрайни отношения като брак или съжителство или пък с напредването на възрастта, когато човек отдава приоритетно място не на нагона и сексуалните импулси, а на друг тип потребности като нуждата от сигурност, някой да умее да ни подсигури комфорт и разбиране в ежедневието.
- Слънце – положение по знак, дом , аспекти – дава информация за нашите стремежи, амбиции и доколко тяхното реализиране е важно за нас. При някои силно изявени личности е невъзможно да бъдат поддържани отношения с човек, който спъва егото. Както знаем – два остри камъка, брашно не мелят.
- хороскопът като цяло – тоест специфични акценти / ако има такива /, които биха повлияли на разглежданата от нас тема
- психологичен профил – какво съм аз, от какво има нужда, какво ми харесва, какво ме впечатлява, каква е ценностната ми система, умея ли да давам любов, желая ли да давам любов
- 5 дом, знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – това е нуждата от любов, от романтика, от емоции и доколко тези събития ще съпровождат често живота ни, ще ни се предоставят ли достатъчно много ситуации, в които да изживяваме нашите Марс и Венера.
- 7 дом – знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – влияе на всички видове партньорства, независимо дали става дума за брак, съжителство или дълготрайна връзка.
- 8 дом– знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – има пряко отношение към сексуалните отношения като такива, особено в някои хороскопи е възможно да играе решаваща и определяща роля.
- 11 дом – знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – определено това е един дом също свързан с отношенията между хората, има и собствено самостоятелно значение, но лично аз приписвам силното му влияние върху темата за Любовта, най – вече на неговата опозиция с 5 дом.
- 4 дом знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – основна роля при въпросите свързани с брака и децата, това е дом на семейната атмосфера, която в ранните години формира личността и характера, а в зряла възраст е основния фон, на който се реализират трайните партньорства.
- 1 дом знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – от една страна това е аза, егото, личността, но най-важното е, че се намира в опозиция на 7 дом и поради този факт влияе по един неоспорим начин върху всички събития свързани със 7 дом.
- 10 дом знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – доколкото въпросите на Любовта и партньорството биха повлияли на социалния статус на човека, то 10 дом е един важен дом. Въпреки, че в днешно време, особено в цивилизованите страни този фактор отслабва все повече. Влиянието му е доста по – силно в женски хороскоп.
2.  За всеки един фактор се определя:
- психологическо значение
- събитийно значение
Да се направи тази разлика е от основно значение независимо коя житейска тема желаем да анализираме от една натална карта. Само така можем да видим вътрешния свят на личността и в какви условия е поставен той, за да преценим как всъщност ще реагира като поведение и като избори, като решения.
3.  Мястото на Синастрията
Що се отнася до анализа на едни отношения като психология тя е незаменим инструментариум. Също така перфектно се използва и в прогностиката на любовната връзка или брака.
 Единствения недостатък е, че трябва да разполагаме с точните данни и на двамата партньори, което не винаги е възможно в една реална ситуация на консултиране. Обикновено идва един от партньорите, който е съгласен да предостави всички данни нужни за неговата ректификация, но другия участник във връзката обикновено не знае за астрологичната консултация и вероятността да се намерят точните му данни / разбирай часа на раждане/ е малка.
4.  Мястото на Прогностичните методи
Не смятам, че това се нуждае от особено коментар – кога ще приключи една връзка, кога се очаква да започне такава, периодите на позитив и негатив в едни вече създадени отношения, както и куп други неща могат да се видят само от една добре направена прогностика.
5.  Практически примери
В подкрепа на всички дадени по – горе теоретични твърдения са анализирани множество примери от практиката, които са разгледани достатъчно подробно.


ЪПДЕЙТ НА СЪДБАТА  (приложна езотерична астрология)
Николай Радев - Алдебаран

Как да се предпазим в аванс от тежки удари на съдбата и да постигнем най-доброто, на което сме способни? След раждането непрекъснато стартира някакъв нов жизнен цикъл и точно такъв старт произвежда нова програмна матрица в човешкия живот, фиксираща самия момент, за допълнение и обновление на основната (рождената). Такива моменти, например, са: часовете и дните след раждането, ежегодното възвръщане на Слънце (слънчева революция), ингресии на планети в кардинален знак, начало на планетарен цикъл (съединение на две планети), новолунията, лунарите, изгревите и пр. Тези моменти са неразделна част от различни предсказвателни техники, но предсказването е само пасивна и най-често вредна констатация на нещо, което може да се насочва и формира, при това - в аванс, макар и в определени граници. И тук възниква въпросът: как? Най-общо: чрез определяне на най-важните цикли и начала за конкретния човек и чрез действия и поведение в резонанс с главните космични влияния тогава. А по-конкретно - с показване и доказване


АСТРОЛОГИЯ И МУЗИКА
Майа Тодорова

2006-та е “Година на Моцарт” - честваме 250 г. от рождението на великия композитор. Отвсякъде звучи Моцарт – по радио, телевизия и концерти, посветени на гения.
Дори един човек, който прави първи стъпки в музиката и астрологията, чувайки Моцарт би могъл да намери покритие между символиката на Слънце във Водолей и неговата музика. Всеки астролог сядайки пред хороскопа на Моцарт и слушайки неговата музика ще усети единството между онова, което знаем за символите на астрологията и изразните средства на музиката. Тя е лека, подвижна, ефирна, лееща се, новаторска, актуална и днес.  “Вечен слънчев свят в музиката – твоето име е Моцарт”, възкликва за него пианистът Рубинщайн.
“Нежна поетичност, светла радост, оптимизъм – неговата музика е достъпна и за масовия слушател и за изтънчения естет, пише Сагаев в “Книга за операта”.
Уран, който отговаря за гениалността е управител и на знака Водолей, ще кажете: “Не всички водолеи са гении”. Така пред нас застава въпроса как да открием в една карта обикновения, талантливия и гениалния музикант. Първо ще направя кратко въведение в музиката:
1. Видове музикалност:
- певци: според музиката, която изпълняват - народни, джаз-изпълнители, естрадни и оперни, по начин на възприемане и изразяване - интуитивни и мисловни
- инструменталисти;
- диригенти – на оркестър и хорови;
- композитори;
- педагози.
2. Видове гласове:
- жени: сопран, мецосопран и алт;
- мъже: тенор, баритон и бас.
Ето какви качества на гласа придават на планетите:
Слънце – топлина, мекота, светлина, сила, метал;
Луната – лекота и подвижност;
Марс – интензивност и активност;
Венера – цвят, нежност, финес;
Юпитер – обем и широта;
Меркурий – вибрато и пъргавина;
Сатурн – точност и концентрация;
Плутон – плътност, дълбочина, мощ.
Нептун е на първо място по важност в картата на всеки човек с артистична кариера. Той придава изразителност, артистичност, обаятелност, харизма.
Уран има обединителна функция. Свързан е с идеята и посланието на музикалното произведение.
Хирон се среща се в карти на диригенти. Диригентът е медиатор между оркестъра и певците.
Сега вече можем да преминем към факторите, които влияят в наталната карта върху музикалността: Домове, Знаци, Аспекти, Планети, Лунни възли.
Ще бъдат разгледани астрологични карти на известни музиканти.

 

„Астрологията е наука сама по себе сии съдържа вълнуващ запас от  знания. Геофизически доказателства разкриват силата на звездите и планетите и връзката им със Земята.”
Алберт Айнщайн


    Събитията в световен мащаб, тревожната информация за глобалното климатично затопляне и последиците от него за цялата планета, за високата слънчева активност и природните катаклизми на които всички сме свидетели, все повече ни убеждават, че астрологичната наука трябва да заеме своето достойно място в обществения ни  живот и да се изучава наред с другите дисциплини във висшите учебни заведения, особено след като влезе  и в регистъра на законните професии през тази година. Още повече, че астрономията е неделима част от астрологията и буди все по-голям интерес у младите хора в България. В това сама се убедих, когато видях големия брой участници в състоялия се неотдавна Трети астрологичен форум в София. Откровено казано, не очаквах да чуя толкова много астрологични изследвания, извършени с много любов, с  висок професионализъм и научен подход. Така че съвсем непредубедено може да се говори вече за български стил в съвременната астрологична школа, който спокойно може да конкурира европейския. Например, темите: „Небомигът на Иисус Христос”, „Отворена ли е кутията на Пандора?”, „Удоволствие или трансформация са секса и любовта?”, „Хороскопът на България”, „Ъпдейт /осъвременяване/ на Съдбата”, „Астрология и музика” и др. могат да бъдат определени като оригинални научни трудове. Първата тема бе защитена с много аргументи, базирани на сериозни астрономични изследвания в БАН от д-р Димитър Колев, който се занимава с астрология повече от 15 години и е изследвал  обстойно различни научни тези за рождената дата на Иисус Христос. Чрез различни астрономични и астрологични методи, д-р Колев стига до извода, че  Спасителят е роден на 21 август, година 7-ма пр.н.е. Този факт бе дълго дискутиран и провокира известни противоречия всред аудиторията, тъй като за всички е ясно, че датата на раждане на Синът Божи е важна за всички астролози като отправна точка за нашето летоброене

    Опитите за клониране на хора и животни бяха обект на астрологичното  изследване на председателя на Българската асоциация на астролозите – Кирил Стойчев. То обхваща периода от 130 години – от зараждането на генетиката до наши дни. В него авторът се е постарал с много факти и аргументи да докаже връзката между генетичните експерименти и най-новите болести, които застрашават човечеството – като птичия грип, СПИН и др. справяйки се  блестящо със задачата си.

    Много подробно и с голяма вещина пловдивската астроложка Муси Дачева разгледа темата за влиянието на планетата Сатурн в хороскопа на всеки човек  и приносът  й при  изграждането на личността. А астрологът от Шумен Веселин Дончев изложи тезата пък за благотворното въздействие на планетата Юпитер след цикличното й  завръщане  в рождената карта на няколко лица.  
    Най-много въпроси и дискусии, обаче, предизвика доклада на Любомир Червенков, който пристигна специално от Австралия, за да вземе участие във Форума и да сподели с колегите  не само своето становище, но и това на ректора на Московската академия по астрология и доктор на астрологичните науки -  г-н  Михаил Левин, с който е дискутирал в  Москва за рождената дата на българския етнос.. Чрез излагането на редица астрологични  факти, отговарящи на известни исторически дати от  нашето далечно минало,  Любомир Червенков мотивирано защити датата 24 април 680 година като рождена дата на българския етнос , а не общоприетата 681. Тя бе приета от болшинството астролози, присъстващи на Конференцията и на базата на тези данни бяха направени някои звездни астрологични прогнози за близкото бъдеще на България, а също така и за света, но вече съобразени и с  други  влияния, идващи от астероида Хирон и планетата Сатурн, които тук ще отразя съвсем накратко.   
    
Кирил Стойчев – Председател на Асоциацията: „Датата 1.01.2007 ще бъде съдбовна за  България, защото тя ще влезе в Европейския съюз, макар че трябва да изпълни някои клаузи съгласно договора. Това ще се отрази добре на страната, но не веднага. Защото заедно с нарастване на доходите ще се увеличат и разходите. Едва през 2008 година ще започне да се подобрява жизнения ни стандарт. Що се отнася до природните катаклизми, то имайки предвид влизането на планетата Плутон в знака Козирог през 2008 година, може да се визира един период от 20 години от тук нататък, който ще се характеризира с повишена сеизмична активност на територията на нашата страна. В световен план се очакват урагани, необичайно високи и необичайно ниски температури, наводнения, изригване на вулкани, силни земетресения. Възможно е голямо бедствие да се случи около 20.06.2006 г. подобно на цунамито в Индонезия. Регионалните военни конфликти също не са изключени. Страните, които са застрашени от инциденти са: Корея, Китай, Франция, Италия, Русия, Турция, Ирак, Иран, Израел, Куба, САЩ, Тайван, Индия и Тайланд. Днес чрез астероида Хирон идва предупреждението да не повтаряме грешките на миналото”.  Може ли да се направи нещо, за да се предотвратят подобни събития?

    Всеки четящ тези редове би си казал. „Нищо не зависи от мен, каквото ще става – ще става” – но всъщност    не е така. Обединяването на положителната енергия излъчена от мислите и молитвите на всички духовно стремящи се хора по Земята може да разсее надвисналите черни облаци. Всеки индивид  е важен, всеки е важна клетка от организма на човечеството.”


    Астроложката Румяна Тончева, която е член на Управителния съвет на Астрологичната асоциация също споделя прогнозата на Кирил Стойчев, че България ще влезе в Европейския съюз на 1.01.2007. Но за разлика от тях, астрологът от Варна Никола Радев сподели,  че това може да стане през 2007 година, но не точно на 1 януари.

    Е, явно, че очакването на  съдбовното събитие няма да продължи дълго време, остава да го дочакаме спокойно заедно с българските звездобройци и да се надяваме, че бедите ще ни отминат, вярвайки в легендата за кутията на Пандора, че след всички нещастия излезли от нея,  на дъното й останала непокътната  надеждата…

    Приятна изненада за астролозите професионалисти на тази трета по ред национална конференция бе премиерата на първата астрологична книга -  „Астрология на древните”, финансирана от Българската астрологична асоциация. Неин автор е талантливият  български астролог от руски произход, живял в началото на миналия век  в София – Фьодор Грузинов. Несъмнено, прогресът на съвременната българска астрологична школа ще бъде още по-голям, ако днешните влъхви се запознаят отблизо с неговата перфектна научна методика, отразена в повече от 50 книги. Дано да имаме късмет да видим преиздадени  повече от тях!

 
Мария Майсторова