Кирил Стойчев
Астрологичен анализ на сезона на ураганите в Атлантическия океан

Лесно е да се обяснят фактите, след като са се случили и да се намерят взаимовръзки, обясняващи едно  или друго явление. В случая обаче този анализ се базира на прогноза изготвена в периода 15.05-30.05 и публикувана на страниците на в-к “Черно море” на 04.06.2005. В тази прогноза, 2005 г. е посочена като пикова по отношение на ураганите в Атлантическия океан.
В доклада се прави сравнителен статистически анализ на най-разрушителните урагани в Атлантическия океан от 1666 г. до наши дни, както и на най-интензивните откъм тропически бури сезони от 1851 до 2004 и по безспорен начин се показва връзката на тези събития с напрегнатите аспекти на астероида Хирон и планетите Юпитер, Сатурн, Нептун и Плутон.
Тази връзка е пряко следствие на Вторият принцип на Хермес Трисмегит, гласи: “Това което е долу е подобно на това, което е горе, това, което е горе е подобно на това, което е горе”.
А самите урагани, като атмосферни формации с ярко изразен център и спирални ръкави, изключително много наподобяват формата на галактиките! Удивителна прилика, която е само едно от хилядите потвърждения на Втория принцип на Хермес, който е основата, върху която е стъпила науката астрология.


Адриана Вотей
Вратите на аватарите и космическият шахмат

В доклада “Вратите на аватарите и космическият шахмат” се прави опит за сравнение на зодиака с шахмата и съпоставка между фигурите на шахмата и планетите, позициите им на дъската дали имат съответствие с движението на планетите. Какво наистина е представлявал древният шахмат - игра или сложна космогония на древните знания. Вратите на аватарите се наричат средните градуси на зодиакалните знаци от фиксирания кръст - Телец-Лъв-Скорпион-Водолей. Какви исторически събития и държави, празници и дни на посвещения са свързани с тях. Какво познание е скрил Сфинксът. В доклада се дава обяснение за развитието на цивилизацията през модела на кръстовете: кординалният, фиксираният и мутабелният.


Ваня Кирицова
Реализация, себе-реализация, планети и нива на съзнание

Астрологията, в нейния теоретичен и практичен аспект, работи с човешкия опит. Опитност се трупа от всяко отделно същество чрез информацията постъпваща в съзнанието чрез сетивата. Съзнанието обработва информацията и в него се осъществяват сложни процеси на филтриране, групиране, приемане и отхвърляне, идентификация, включване или изключване и т.н. Резултатът от този опит се предава от отделния индивид на колективното съзнание (чрез социално-културните „продукти”), както и на колективното несъзнавано. Съзнанието на всяко новородено човешко същество претърпява процес на изплуване от колективното и индивидуализация чрез самоосъзнаване и трупане на нови опитности. Следователно нашето отношение (тук и сега) към понятията (дори бих ги нарекла полярната двойка) свободна воля и предопределеност, зависи от натрупания в процеса на еволюция колективен опит, както и от личния ни опит.  И свободата и границите съществуват единствено в съзнанието. Следователно, за да изследваме тяхното място в астрологията като огледало на живота, е необходимо да дефинираме какво представлява съзнанието, как работи то, какво представлява еволюцията по принцип и какво представлява еволюцията на съзнанието конкретно. И, разбира се, това изследване не може да бъде пълно ако не добавим и факторът време.

1. Дуализъм на съзнанието или как съзнанието очертава и премества своите граници. Граници на свободата или свобода в определени граници?
2. Духовните традиции на Изтока и Запада – два типа духовност, два принципа: възхождане и низхождане.
3. Еволюцията като процес на трансцендиране и включване. Потенциалът на астрологията като еволюционна и духовна наука.
4. Етапи в еволюцията на съзнанието. Може ли астрологията като комплекс/система от знания да съдейства на индивида в прехода от едно ниво на друго.
5. Личното съзнание (символизирано от Меркурий) срещу колективното съзнание (символизирано от Плутон). Натискът, който оказва колективното върху личното и няколко думи за аспектите Меркурий-Плутон.
6. Формиране на психологически комплекси в резултат на кондиционирането от семейство, общество, култура и реакцията на съзнанието спрямо кондиционирането. Какво всъщност изразява наталната карта – комплексът, реакцията или чистия потенциал?
7. Как астролозите трансформират комплексите си в „своята” астрологична теория и практика. Капани и потенциал.
8. Историята за Едип цар – предопределеност и катарзис.
9. Катарзисът в гръцката драма и западната култура сравнен с катарзисът в източната култура и религия.
10. Катарзис и карма. Кармата като потенциал, действие и избор.
11. Факторът време. Противоположната двойка Сатурн - Уран. Допълващата се двойка Уран - Слънце. Времето като континуум (минало, настояще, бъдеще). Времето като поле на възможности. Синхроничността като творчески акт на съзнанието.
12. Външни ограничения и вътрешна свобода. Свободната воля се култивира в съзнанието. Планетите и процесът на медитация като път към разширяване на съзнанието. Отново за Меркурий и Плутон.


Соня Джеджева
Теоретични и практически аспекти на астродрамата

Докладът разглежда един нов клон на психодрамата - астродрамата.
Показва някой негови възможности за изследване и осмисляне
на астрологичните (митологични) факти, понятия и преживявания.


Юлия Цветкова – Иванова
“Кризата на средната вьзраст’ (42-49 г.) - астропсихологичен анализ Специфични особенности на прехода при мьжете и жените

Човешкият жизнен пьт може да се опише като функция от триединство на тяло, душа и дух, в което душата е непрекьснато променяща се констелация от мисли, чувства и импулси, предизвикани от биологичното развитие от една страна и от духовното развитие, чрез формулиране на свободно определени цели в живота. Крайният продукт е успешно реализиране на житейските ценности.
 От всички периоди в човешкия живот този, който започва около 40-тата година е един от най-сложните, сьпроводен много дьлбоки физически, психологични и духовни промени. Психолозите често го опрделят като”втория шанс” защото много наподобява периода на пуберитета, включтелно и като астрологични планетарни констелации. Но ако между 14 и 21 години битката е за интеграция на Егото чрез контрол и сублимация на инстинктите, то в средната вьзраст индивида е поставен пред още по сложната задача да интегрира зрялото лично Его и да го постави в служба на истинската си сьщност или Висшия Аз, позволявайки на последния да се прояви максимално и да увенчае с короната на най- високото постижение, плодовете на житейските му борби и усилия.
Ако между 20 и 40 години основно отговаряме на вьпроса “как” и с усьрдна работа и компетентност си извоюваме място в социалната среда, а приоритет за нас са матриалните придобивки и общественното признание, то след 40 –тте започваме да тьрсим отговорите ”защо” и “какьв е смисьла“ на онова, което правя и което сьм. Кризата на духовните ценности е в основата на проблемите и преживяванията на индивида по това време.
За мьжете и жените прехода в средата на живота се осьществява по различен начин. За жената , която в пуберитета се преврьща вьв Венера и проритетно изявява нейните качества и характеристики чрез архетипа на Анимата, след 40 –тата година започва постепенно да се трансформира в Луна и Сатурн-мьдрата зряла жена, опора и защитник на семейните ценности, компетентна и способна да прехвьрли грижовността и сьстраданието си кьм по висши цели и служи на каузи с общочовешки характер, изразявйки архетипа на Божественната майка. Мьжьт, който в пуберитета се преврьща в Марс и приоритетно проявява неговите качества и характеристики чрез архетипа на Анимуса, в средата на живота започва да се преврьща в Сльнце и Юпитер- мьдрия стратег и учител, справедливия миротворец и арбитьр, защитник и проводник на висшите духовни и хуманитарни ценности изявени чрез архетипа на Бога –Отец.
Настьпващите хормонални и физиологични промени в организма на човека в периода на климакаса обуславят и усилване на марсовото начало у жената и венериното и лунно такова у мьжа - “мьжественната матрона” и “женственния мьж под чехьл”. Анализирайки разположението по знак и дом на Марс, Венера, Сльнцето, Луната, Юпитер и Сатурн в наталната карта, както и аспектите, които те образуват по между си консултиращия астролог може да обясни на клиентите си причините за актуалните конфликти, които преживяват както и да им даде подходящ сьвет или методи, с които те да преминат с минимум стрес и по позитивен начин през този критичен период. А текущите ключови транзити на транссатурновите планети и Хирон могат да посочат кога започват и колко дьлго ще продьлжи този период на промени и изпитания за клиента.

 “Свободна воля и предопределеност”


ВАРНА - 15, 16 октомври 2005 година

 

ПРОГРАМА
15 октомври

Научните основи на астрологията. Два закона от квантовата физика и фракталната геометрия. Филип Филипов

Астрологичен анализ на сезона на ураганите
в Атлантическия океан. Кирил Стойчев

Вратите на аватарите и космическият шахмат. Адриана Вотей

България – посоки към бъдещето. Николай Радев – Алдебаран

Дискусия на тема:  Накъде се движи съвременната цивилизация?16 октомвриРеализация, себе-реализация, планети и нива на съзнание. Ваня Кирицова

Теоретични и практически аспекти на астродрамата. Соня Джеджева“Кризата на средната възраст” (42-49 г.) - астропсихологичен анализ. Специфични особености на прехода при мъжете и жените. Юлия Цветкова - Иванова

Астрология и Йога. Венцислав Дончев

Дискусия на тема: Свободна воля и предопределеност