Първа национална астрологична конференция на Българска астрологична асоциация


“Астрологията в XXI век”

София - 14, 15 май 2005 година
Зала: Център за Култура и Дебат "Червената къща", ул. Любен Каравелов 15
14 май - събота09:30 – Регистрация на участниците
10:30-11:00 Откриване на Конференцията

11:00-11:40 МАТЕМАТИКА ИЛИ ЗВЕЗДНА АЛХИМИЯ
Койперовия пояс – хипотези и модерна прогностика
Петър Петров - Българска астрологична асоциация

11:40-12:20 ЖИВАТА АСТРОЛОГИЯ – ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ШУМЕРСКАТА, ЕЗОТЕРИЧНАТА И ТРИИЗМЕРНАТА АСТРОЛОГИЯ
Филип Филипов - Българска астрологична асоциация

12:20 –13:00 ПЛАНЕТНИТЕ ВЪЗЛИ В АСТРОЛОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА
Николай Колев - Астроцентър “Аstrogalaxy”

13:00-13:30 ПОЧИВКА

13:30 – 14:10 АСТРОЛОГИЧНА ТЪКАН НА СЕМЕЙНАТА СИСТЕМА
Ваня Кирицова - Българска астрологична асоциация

14:10 – 14:50 ГЕНЕРАЦИИТЕ – ПЪТ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО, Илияна Магерова - Българска астрологична асоциация

14:50 – 15:30 ГРУПОВИ ПСИХОПРОФИЛИ, Росен Куюмджиев – Пловдив

15:30 – 16:00 ПОЧИВКА

16:00 – 16:40 АСТРОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ПОКАЗВАЩИ ДЪЛГОЛЕТИЕ
Румяна Тончева - Българска астрологична асоциация

16:40 – 17:20 ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТА НА РОДИТЕЛИТЕ ХОРОСКОПА НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ МЕТОДА НА АЛБОХАЛИ
Димитър Кожухаров - Астрологична школа "Астроарт"

17:20 – 18:00 ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОСПОДАРЯ НА ХОРОСКОПА И НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА СВОБОДНА ВОЛЯ
Цветомир Делийски - Астроцентър “Вега”

18:00 – 18:30 – ПОЧИВКА

18:30 – ДИСКУСИИ
15 май неделя9.30 – 10.00 Регистрация

10.00 – 10.10 IN MEMORIAM – Фьодор Грузинов

10.10 -10.50 ПРАКАЧЕСТВА И ЕЛЕМЕНТИ
Весела Недкова, Българска астрологична асоциация

10.50 – 11.30 ПЕРИОДИЧНА ТАБЛИЦА НА ИСТОРИЯТА
Борис Христов, УРУГВАЙ

11.30 - 11.40 ПОЧИВКА

11.40 – 12.20 РОЛЯТА НА ХИРОН В МУНДАННАТА АСТРОЛОГИЯ
Кирил Стойчев, Българска астрологична асоциация

12.20 – 13.00 ОПИТ ЗА РЕКТИФИКАЦИЯ НА КАРТАТА НА БЪЛГАРИЯ
Трифон Трифонов

13.00 –13.30 ПОЧИВКА

13.30 – 14.10 ПРЪСТ НА СЪДБАТА
Мая Тодорова, Българска астрологична асоциация

14.10 – 14.50 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ТЕХНИКИ ЗА ПРОГНОСТИКА И РЕКТИФИКАЦИЯ
Цветемира Борисова - Астроцентър “ВЕГА”

14.50 – 15.30 РЕКТИФИКАЦИЯ
Георги Диков - Българска астрологична асоциация

15.30 – 16.00 ПОЧИВКА

16.00 – 16.40 ФАКТОРИТЕ ЗА ЯСНОВИДСТВО, ЕСКТРАСЕНЗОРИКА ПРОРОЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И БИОЕНЕРГОЛЕЧЕНИЕ В РАДИКСА
Адриана Вотей, Българска астрологична асоциация

16.40 - 17.20 ВЪЛНОВА АСТРОЛОГИЯ
Камен Кетев - Българска астрологична асоциация

17.20– 18.00 АСТРОЛОГИЯ И ЙОГА,
Венцислав Дончев - Българска астрологична асоциация

18:00 – 18:40 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ИНДИЙСКАТА АСТРОЛОГИЯ
Красимира Калчева

18:40- 19:00 ПОЧИВКА

19:00 - ДИСКУСИИ