5, 6 и 7 септември 2014 година в град БАЛЧИК, хотел БИСЕРП Р О Г Р А М А на семинара

5 Септември, ПЕТЪК, 14.30 часа – начало на лекциите


Предизвикателствата на аспектите Венера - Плутон в синастрията. Лектор: Весела Димитрова


Вторичните прогресии като време, което да си спомним. Лектор: Екатерина Ортодоксиева


6 Септември, СЪБОТА

09 -13.00 часа – Посещение на ботаническата градина в Балчик, плаж


14.00 - Ректификация на хороскопа на Ванга. - Лектор: Румяна Тончева

Символика на транснептуновите планети в Ураническата астрология - Лектор: Лиляна Иванова-Миндова


Хармониките в астрологията - Лектор: Славчо Митрев.

20.00 часа - Астро-практикум – наблюдение на звездното небе на плажа


07 Септември, НЕДЕЛЯ

10.00 часа - Лекция + астро-тренинг


Фортуна и точката на Духа в наталната и прогностична астрология.
Лектори : Кирил Стойчев, Веселина Стойчева

 


ОТЗВУК

Българска астрологична асоциация проведе традиционния си летен Астро – лагер в Балчик.

В царствената атмосфера на това историческо място, сред неповторимата красота на Ботаническата градина и разкошните градини на Румънската кралица бяха разгледани интересни и особено актуални теми на съвременната астрология. Обогатяващи и ползотворни бяха не само лекциите, но и срещите и динамичният информационен обмен с хора, занимаващи се с астрология от цялата страна.

Астрологията е една древна, но и същевременно развиваща се наука и особено ценни са подобен род мероприятия, като семинара в Балчик, на които могат да се изложат интересни концепции, наблюдения и изводи.