ЛЕКЦИЯ ПО АСТРОЛОГИЯ В СОФИЯ

На 3 октомври 2015, събота от 13.00 часа

в офиса на БАА, София бул. Мария Луиза 38 ет.6

Тема : Влиянието на Венера в синастрията. По желание може да се разгледа пример по синастрия предложен от участници в лекцията.

Лектор : Румяна Тончева

 


За информация и записвания: 0888-42-06-43