XIII-та АСТРОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Българска астрологична асоциация организира 
XIII-та АСТРОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на 28 и 29 май 2016 год. в град ВАРНА, хотел Бест Уестърн Парк

SMX390000

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

СЪБОТА, 28.05.2016

9.30 ч. – регистрация на участниците

10.00-13.00 ч.

– Неаспектираните планети и числата. Майа Тодорова

– Влиянието на тежките планети в личния и обществения живот. Веселин Дочев

– Загадъчните лица на Нептун. Реджаил Реджеб – Реджи

 13.00-14.00 ч. обедна почивка

 14.00-18.00 ч.

– Дълголетието и продължителността на живота, отразени в рождената карта. Веселина Стойчева

– Астрологични фактори за добро и лошо зрение. Кирил Стойчев

– Картата на Хироновото възвръщане – врата към невидимите светове, ключ към ново духовно измерение. Весела Димитрова

НЕДЕЛЯ, 29.05.2016

09.00-13.00 часа

– Астрологични показатели за  предразположеност към храносмилателни разстройства.

Румяна Тончева

– Светът, България и нейната мисия. Николай Радев – Алдебаран

– Верижки на диспозитори в мунданната астрология (в картата на България). Адриана Вотей