Учредяване на БАА

Създаване и учредяване на Българска астрологична асоциация