Кирил Стойчев

Кирил Стойчев
доклад за XVII астрологична конференция – Астрология и статистика

Резюме: Днес има много радетели на идеята астрологията да се върне в университетите, да бъде равнопоставена като наука на астрономията, физиката, социалните науки. Наука в най-широкия класически смисъл е систематизирано достоверно знание, което може да бъде убедително обяснено чрез логиката и което е експериментално проверимо въз основа на научния метод. Няма по-добро средство да бъде проверена експериментално астрологията от статистиката. Ако има определена закономерност в позицията на планетите и тяхното влияния върху групи от хора с общи характеристики, това може да бъде установено с методите на  статистиката. Това е и задачата, която си поставям с този доклад.

За лектора: По образование – икономист, по призвание – астролог. От 2004 г. – председател на Българска астрологична асоциация, лектор по астрология, участник с доклади във всички конференции на Българска астрологична асоциация, автор на 5 книги.