История

Българска астрологична асоциация (БАА) е основана на 22.05.2004г. на учредително събрание проведено в гр. Варна, на което присъстваха 35 астролози от цялата страна.

Представени бяха градовете София, Варна, Пловдив, Ямбол, В.Търново, Русе, Стара Загора, Хасково. На събранието бяха изработени и утвърдени програмата и устава на асоциацията и бе избран управителен съвет, който излъчи за председател астролога Кирил Стойчев.

Понастоящем в асоциацията членуват над 100 астролози. Седалището на БАА е в гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ 39

В Българската астрологична асоциация членуват не само професионални астролози, но и студенти по астрология и любители-астролози.

Вратите на асоциацията са отворени за астролози и клубове по астрология, желаещи да се присъединят. При това, членството в асоциацията не е условие за участие в мероприятията организирани от БАА. Всеки е добре дошъл като слушател или лектор на конференциите които организираме!

Лекция на БАА в София през 2005 г.