Цикълът на Сатурн и Плутон – Какво ни очаква?

На 12 януари 2020 година е съвпадът на Сатурн и Плутон в Козирог, с който започва нов 33-годишен цикъл на двете планети. Това звучи скучно и сухо, но то нито е скучно, нито сухо (въпреки Сатурн). Защото този съвпад, този цикъл, винаги е ознаменуван със сериозни и страшни събития на световната сцена.

Нека видим какво се случва при някои от предишните цикли на Сатурн и Плутон (съвпад на Сатурн и Плутон):

 • 1284 г. – заселване на селджуците до Константинопол, което води до големи промени в културни, верски, икономически, политически и териториални аспекти в Европа.
 • 1518 г. – Мартин Лутер поставя началото на Реформацията. Крал Карлос I одобрява плана на Фернандо Магелан за околосветско пътешествие и го финансира.
 • 1618 г. – започва Тридесетгодишната война. Тя преразпределя силите в Европа чрез западането на Свещената римска империя.
 • 1914 г. – избухва Първата световна война, Разпад на империи и монархии – Османска, Австро-унгарска, Руска
 • 1946 г. – започва Студената война. В положителен план се основават ООН и Unicef.
 • 1947 г. – Пакистан се отделя от Индия
 • 1981 г. – разразява се епидемията от СПИН
 • 1982 г. – най-голямата безработица в САЩ и голяма световна икономическа криза
 • 1983 г. – най-дълготрайното изригване на вулкан (Килауеа), продължаващо и до днес.

Освен съвпада, трябва да се вземат под внимание и другите мажорни аспекти на двете планети, например:

Квадрат

 • 1921 г. – зараждане на фашизма и начало на тоталитарните системи
 • 1939 г. избухва Втората световна война

Опозиция

 • 1769 г. – Война за независимост на САЩ
 • 2001 г. – Атентатите и терористичните атаки в САЩ

Какво се случва сега, когато двете планети са на по-малко от градус разстояние?

В момента сме пред заплаха от нова война, след военния удар на САЩ срещу Иран на 3 януари 2020 г., при който загина генерал Касем Сюлеймани. Австралия е заплашена от тотално унищожение вследствие на бушуващите там пожари.

Възможно ли положително развитие и проява на този съвпад и цикъл?

Разбира се, винаги е възможно да се случват добри неща – там, където има разумност. Новият цикъл на Сатурн и Плутон започва в Козирог и разрешението ще дойде именно по Сатурн и Козирог, с които се свързват разумността и дълбоката мисъл.

Да видим какво казва майсторът на астросоциологията, д-р Методи Константинов, в своята Световна Астросоциология за този цикъл:

„Окултните науки се радват на голям интерес в обществото. Те са от първостепенна важност.“

Окултните науки, познания и сили (Плутон) трябва да се приземят (Козирог), да се приложат в нашето ежедневие. Те трябва да се използват за доброто на всички хора, на цялото ни общество, за цялата планета. Да бъдат в услуга на нуждаещите се, страдащите и търсещите. В политиката (Плутон) трябва да властват разумност и предпазливост (Козирог), да се въздържаме (Козирог) от агресия и насилие, за да се избегнат войни и конфликти.

Астрологията, като царица на окултните науки, също може много да помогне да се справим с мощните планетни енергии и да ги трансформираме във висшите им аспекти.

Могат да ни помогнат и следните думи на Учителя Петър Дънов за Сатурн:

За глупавите хора Сатурн е крайно разрушителен. От всички богове най-умен, най-мъдър и с най-голяма опитност е Сатурн.Той не е лековерен да вярва на думи само. Като отиде при него някой човек, той веднага разглежда живота му от единия до другия край, и като намери даже една погрешка, казва: „Хайде, върви си! С тебе работа не може да се върши.“ Той не е снизходителен към погрешките на хората. Започнете ли да се извинявате, че сте слаби хора, че грешите, той казва: „Човек трябва да бъде абсолютно справедлив и умен – нищо повече.”

Ще си пожелая всички да сме абсолютно справедливи и умни, да покажем на Хронос и Хадес, че сме готови за положително включване в техния 33-годишен танц на небесната сцена.

Радислав Кондаков

Използвана литература:

 1. Световна Астросоциология, Автор: Методи Константинов, Издателство Бяло Братство, 2019, ISBN 978-954-744-369-3
 2. Астрологията – Езикът на Вселената, Тематичен подбор от Словото на Учителя, Автор: Учителя Петър Дънов, Издателство Бяло Братство, 2018, ISBN 978-954-744-346-4