Членове на асоциацията

Радислав Кондаков

Член на УС на БАА


kondakov@abv.bg
0888 790 949

- Роден на 23.08.1976 г. в гр. София.

- Завършва Технически университет - София, специалност "Електроника".

- Пише разкази, есета, хумор и притчи, като има публикации в редица хартиени и електронни издания. Автор е на "Легенди за земята и небето", както и на четири електронни книги - разкази, есета и хумористични истории.

- Лектор по астрология, участник с доклади в IV и IX конференция на БАА