Летен астро-лагер, Варна 2015

ЛЕТЕН АСТРО-ЛАГЕР ХОТЕЛ „СИРИУС БИЙЧ“
В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“, ВАРНА

От 3 до 6 септември 2015 хотел „Сириус Бийч“ в курортния комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ беше домакин на летния астро-лагер на БАА.

ПРОГРАМА
1. Хорарна астрология – въпроси, свързани с работа, призвание, кариерно развитие. Водещ – Весела Димитрова
2. Натална астрология – характерът на родения, разкрит от аспектите в наталната карта. Водещ – Румяна Точнева
3. Медицинска астрология – причини, диагноза и развитие на заболяванията. Водещ – Кирил Стойчев
И още: астро – арт занятие, наблюдение на нощното небе, астро – медитация.

Утрото на „Сириус Бийч“ започваше е гимнастика на плажа. С комплекс от йога упражнения Веселина Стойчева се грижеше за физическата форма на участниците в лагера. Балансирането на интелектуалните занимания с физическо натоварване е задълително за постигане на баланс и доброто самочувствие, на което се радваха участниците в мероприятието.

Темата за работата и професионалната реализация е една от базисните в човешкия живот. Как да се подпомогне професионалното развитие и да се намери решение на въпроси, свързани с кариерата и призванието, беше основната цел на семинара по хорарна астрология. Специализираната тема, подкрепена от примерни карти, упражнения по групи и практически задачи, позволи на участниците в семинара да упражнят знанията си и да ги тестват. Със занятието си Весела Димитрова акцентира на практическата полза от знанията по хорарна астрология и запозна аудиторията със спецификата на въпросите, касаещи работата.

Темата за здравето винаги е била от първостепенна важност и на нея беше посветен семинарът на Кирил Стойчев. Той запозна аудиторията със съответствията между зодиакални знаци и болестите и астрологичните цикли в човешкият организъм. Акцентира на връзката между темперамента и заболяванията. Изясни външните и вътрешните причини на болестите. Участниците в семинара се запознаха с трите фази на болестите и връзката им със зодиакалните знаци. С примерните карти на известни личности се демонстрира връзката между неразрешените житейски проблеми и физическото здраве на личността.

Занятието по астропсихология на Румяна Тончева беше посветено на четирите основни типа темперамент и разпознаването им в наталната карта. Емблематични герои от приказки и интересни цитати онагледиха типичните образи, илюстрирани по-нататък и в натални карти на известни личности. Практическата работа по групи позволи на участниците в семинара да съставят портрет на темперамента на личността, преди тя да бъде разкрита от лектора. Изложеният теоретичен материал бързо беше приложен и упражнен, а участниците завидно добре обрисуваха скритата личност и нейния темперамент.

venus venus2 venus3

Едва ли има по-подходящо място за посрещане изгрева на Сириус от кацналия на морския бряг хотел „Сириус Бийч“. Най-запалените астролози жертваха една нощ, за да посрещнат изгрева на Сириус, изгрева на Венера и Марс и изгрева на Слънцето.

В арт-занятието на плажа астролозите имаха възможност да претворят зодиакално съзвездие с природни материали. Жури от носители на Венера във Водолей определи съзвездието Близнаци и Варненския отбор за отличили се с въображение, сръчност и оригиналност. Диадема от звезди украси главите на победителите. Шампанското и бонбоните на морския бряг бяха в чест на рожденичката Румяна Тончева.

Обогатяващата среща на участниците в трите семинара на летния астро – лагер даде възможност за нови запознанства, приятни изживявания, споделяне на идеи и повишаване на знания и опит в безкрайното познание – астрология.