Категория: Събития

Публикации

Заглавие Дата
Зимен семинар 2015, В.Търново 2015-09-21 04:06:57
Летен астро-лагер, Варна 2015 2015-09-21 04:50:32
XIII астро-конференция на БАА 2016-05-31 05:57:20
XIV астро-конференция на БАА 2017-11-05 06:08:56