Летен астро-лагер, Балчик 2014

5, 6 и 7 септември 2014 година в град БАЛЧИК, хотел БИСЕР

 

 

П Р О Г Р А М А на семинара:

5 Септември, ПЕТЪК, 14.30 часа – начало на лекциите


Предизвикателствата на аспектите Венера – Плутон в синастрията. Лектор: Весела Димитрова


Вторичните прогресии като време, което да си спомним. Лектор: Екатерина Ортодоксиева

6 Септември, СЪБОТА
09 -13.00 часа – Посещение на ботаническата градина в Балчик, плаж
14.00 – Ректификация на хороскопа на Ванга. – Лектор: Румяна Тончева

Символика на транснептуновите планети в Ураническата астрология – Лектор: Лиляна Иванова-Миндова


Хармониките в астрологията – Лектор: Славчо Митрев.

20.00 часа – Астро-практикум – наблюдение на звездното небе на плажа

07 Септември, НЕДЕЛЯ
10.00 часа – Лекция + астро-тренинг


Фортуна и точката на Духа в наталната и прогностична астрология.
Лектори : Кирил Стойчев, Веселина Стойчева


ОТЗВУК

Българска астрологична асоциация проведе традиционния си летен Астро – лагер в Балчик.

В царствената атмосфера на това историческо място, сред неповторимата красота на Ботаническата градина и разкошните градини на Румънската кралица бяха разгледани интересни и особено актуални теми на съвременната астрология. Обогатяващи и ползотворни бяха не само лекциите, но и срещите и динамичният информационен обмен с хора, занимаващи се с астрология от цялата страна.

Астрологията е една древна, но и същевременно развиваща се наука и особено ценни са подобен род мероприятия, като семинара в Балчик, на които могат да се изложат интересни концепции, наблюдения и изводи.