Курс по астрология, София

БЪЛГАРСКА АСТРОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ организира тригодишно обучение по астрология в СОФИЯ
лектори: Кирил Стойчев, Радислав Кондаков, Маргарита Паскалева, Веселина Стойчева

При завършване на пълния курс на обучение, се издава сертификат след полагане на изпит. Обучението е организирано в двудневни съботно-неделни семинари, които  се провеждат един път месечно в София. Усвояването на астрологичните знания и теория е съчетано и с практически упражнения под ръководството на преподаватели от БАА. Курсистите получават писмени материали за отделните лекции.

През първата година на обучението се изучава натална (рождена) астрология.

През втората година – методите на прогностичната астрология: транзити, дирекции, прогресии, солар и др.

Третата година включва  специализирани курсове – синастрия, хорарна и елективна астрология, медицинска астрология, ректификация и др.

 

За повече информация и записване: 0895656964, (Веселина Стойчева), имейл: office@bulastro.com

Следващият курс ще започне от Октомври 2022г.

––––––––

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АСТРОЛОГИЯ В БАА – 2021/2022

ПЪРВО НИВО – Натална /рождена/ астрология

1-во занятие
30.10.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
31.10.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
Що е Астрология? Кратка история на астрологията. Направления в Астрологията –натална, прогностична, мунданна, синастрия, хорарна и други – кратко описание. Астрономия за астролози. Зодиакални знаци и съзвездия. Сидерален и Тропичен зодиак. Прецесия. Айанамша. Равноденствена точка, еклиптика, хоризонт, екватор, меридиан. Ерата на Рибите. Ерата на Водолея.  Пра-качества, стихии, качества, полярности.

2- ро занятие
20.11.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
21.11.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
Зодиакални  знаци – обща характеристика, съответствия. Знакът на Слънцето в рождения хороскоп, 12-те зодиакални  знака – положителни и отрицателни характеристики и връзката им  със съдбата, характера и  професията на родения.  Еволюционни нива на зодиакалните знаци. Проявен и непроявен знак. Методи и начини за проработкаПланета на трон, в екзалтация, заточение, падение. Модел на екзалтациите на планетите. Медицински съответствия между  зодиакалните знаци и частите на тялото, болестите.

3-то занятие
04.12.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
05.12.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
Планетите в астрологиятаСтроеж на Слънчевата система. Движение на планетите: ретроградно, директно и стационарно. Ингресия на планетите. Понятието взаимна рецепция между планетите. Планетите като сигнификатори. Ядрото на личността : Слънцето и Луната, фази на Луната. Слънцето, Луната, Меркурий, Венера и Марс в зодиакалните знаци и домове. Упражнения.

4-то занятие
15.01.2022г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
16.01.2022г. – 10.00ч. – 16.30ч.
Социалните планети– Юпитер и Сатурн. Висшите планети – Уран, Нептун и Плутон. Позитивни и негативни характеристика на тези планети в зодиакалните знаци. Тълкуване на позицията на планетите в дом. Верига на диспозиции и краен диспозитор. Лунни възли, астероиди, арабски точки, Лилит и Хирон.

5-то занятие
12.02.2022г. – 10.00ч. – 16.30ч.  
13.02.2022г. – 10.00ч. – 16.30ч.   
Домовете в наталната карта. Понятието куспида на дом, знак на купспида на дома, планета в съвпад с куспида – значение, тълкуване. Изгряващи, залязващи, кулминиращи планети – интерпретация, значение. Връзка между зодиакалните знаци и домовете. Анализ на горна и долна, източна и западна полусфера. Разпределение на планетите в хороскопа по полусфери –значение, тълкуване. Кардиналните оси – Асцендент, Десцендент, МС, ІС. Включени (интерсептирани) знаци и включени планети. Връзка между отделните управители на домовете и тяхното взаимно разположение.

6-то занятие
12.03.2022г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
13.03.2022г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
Теория на аспектите в астрологията. Орбиси – дефиниция. Видове аспекти – мажорни и минорни. Мажорни аспекти  на личните планети. Влияния на аспектите в материален, емоционален, интелектуален и събитиен план. Аспектни конфигурации. Петте основни конфигурации – стелиум, голям тригон, бисекстил, тау-квадрат, голям кръст. Неаспектирани планети. Упражнения.

7-то занятие
16.04.2022г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
17.04.2022г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
Астропсихология. Същност и възникване. Основни психологически понятия. Структура на съзнанието.Психологичните комплекси – как да ги разпознаем в наталната карта. Как да открием проблемите в детството, фигурите на бащата и майката в наталната карта. Разглеждане на примерни карти. Как се провежда астропсихологична консултация – работа с клиенти.

8-мо занятие
30.04.2022г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
01.05.2022г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
Цялостна интерпретация на рожден хороскоп. Разглеждане на примерни карти. Задаване на курсова работа за лятото.

 

Обучение по прогностика

1-во занятие
25.09.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
26.09.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
ТРАНЗИТИ

2-ро занятие
30.10.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
31.10.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
ТРАНЗИТИ

3-то занятие
27.11.2021г.- 10.00ч. – 16.30ч.
28.11.2021г.- 10.00ч. – 16.30ч.
ДИРЕКЦИИ

4-то занятие
11.12.2022г.- 10.00ч. – 16.30ч.
12.12.2022г.- 10.00ч. – 16.30ч.
ДИРЕКЦИИ

5-то занятие
22.01.2022г.- 10.00ч. – 16.30ч.
23.01.2022г.- 10.00ч. – 16.30ч.
ПРОГРЕСИИ

6-то занятие
19.02.2022г.- 10.00ч. – 16.30ч.
20.02.2022г.- 10.00ч. – 16.30ч.
СОЛАР

7-то занятие
19.03.2022г.- 10.00ч. – 16.30ч.
20.03.2022г.- 10.00ч. – 16.30ч.
РЕКТИФИКАЦИЯ

 

БАА - обучение София