Курс по астрология, София

БЪЛГАРСКА АСТРОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ организира тригодишно обучение по астрология в СОФИЯ
лектори: Кирил Стойчев, Радислав Кондаков, Маргарита Паскалева

При завършване на пълния курс на обучение, се издава сертификат след полагане на изпит. Обучението е организирано в двудневни съботно-неделни семинари, които  се провеждат един път месечно в София. Усвояването на астрологичните знания и теория е съчетано и с практически упражнения под ръководството на преподаватели от БАА. Курсистите получават писмени материали за отделните лекции.

През първата година на обучението се изучава натална (рождена) астрология.

През втората година – методите на прогностичната астрология: транзити, дирекции, прогресии, солар и др.

Третата година включва  специализирани курсове – синастрия, хорарна и елективна астрология, медицинска астрология, ректификация и др.

 

За повече информация и записване: 0895656964, (Веселина Стойчева), имейл: office@bulastro.com

Следващият курс ще започне от Септември 2021г.

––––––––

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АСТРОЛОГИЯ В БАА – 2020/2021

ПЪРВО НИВО – Натална /рождена/ астрология

1-во занятие
03.10.2020г. – 10.00ч. – 16.30ч.
04.10.2020г. – 10.00ч. – 16.30ч.
Що е Астрология? Кратка история на астрологията. Направления в Астрологията –натална, прогностична, мунданна, синастрия, хорарна и други – кратко описание. Астрономия за астролози. Зодиакални знаци и съзвездия. Сидерален и Тропичен зодиак. Прецесия.Ерата на Рибите. Ерата на Водолея.  Пра-качества, стихии, качества, полярности. Оценка на темперамента – според  елементите (огън, земя, въздух, вода) и според  качествата (кардиналност, неподвижност, подвижност).

2- ро занятие
07.11.2020г. – 10.00ч. – 16.30ч.
08.11.2020г. – 10.00ч. – 16.30ч.
Зодиакални  знаци – обща характеристика, съответствия. Знакът на Слънцето в рождения хороскоп, 12-те зодиакални  знака – положителни и отрицателни характеристики и връзката им  със съдбата, характера и  професията на родения. Еволюционни нива на зодиакалните знаци. Проявен и непроявен знак. Методи и начини за проработкаПланета на трон, в екзалтация, заточение, падение. Модел на екзалтациите на планетите. Медицински съответствия между зодиакалните знаци и частите на тялото, болестите.

3-то занятие
05.12.2020г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
06.12.2020г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
Планетите в астрологиятаСтроеж на Слънчевата система. Движение на планетите: ретроградно, директно и стационарно. Ингресия на планетите. Понятието взаимна рецепция между планетите. Планетите като сигнификатори. Ядрото на личността : Слънцето и Луната, фази на Луната. Слънцето, Луната, Меркурий, Венера и Марс в зодиакалните знаци и домове. Упражнения.

4-то занятие
09.01.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
10.01.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
Социалните планети– Юпитер и Сатурн. Висшите планети – Уран, Нептун и Плутон. Позитивни и негативни характеристика на тези планети в зодиакалните знаци. Тълкуване на позицията на планетите в дом. Верига на диспозиции и краен диспозитор. Лунни възли, астероиди, арабски точки, Лилит и Хирон.

5-то занятие
06.02.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
07.02.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
Домовете в наталната карта, позиция на управителя на дома. Изгряващи, залязващи, кулминиращи планети – интерпретация, значение. Връзка между зодиакалните знаци и домовете. Кардиналните оси – Асцендент, Десцендент, МС, ІС. Включени (интерсептирани) знаци и включени планети. Аспекти – въведение.

6-то занятие
06.03.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
07.03.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
Теория на аспектите в астрологията. Орбиси – дефиниция. Видове аспекти. Мажорни аспекти  на личните планети. Влияния на аспектите в материален, емоционален, интелектуален и събитиен план. Аспектни конфигурации. Петте основни конфигурации – стелиум, голям тригон, бисекстил, тау-квадрат, голям кръст. Неаспектирани планети. Упражнение.

7-то занятие
03.04.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
04.04.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч. 
Астропсихология. Същност и възникване. Основни психологически понятия. Структура на съзнанието.Психологичните комплекси – как да ги разпознаем в наталната карта. Как да открием проблемите в детството, фигурите на бащата и майката в наталната карта. Разглеждане на примерни карти. Как се провежда астропсихологична консултация – работа с клиенти.

8-мо занятие
08.05.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
09.05.2021г. – 10.00ч. – 16.30ч.
Цялостна интерпретация на рожден хороскоп. Разглеждане на примерни карти. Задаване на курсова работа за лятото.

Обучение по специализирана астрология

20180916 111738

1-во занятие
26-27 септември 2020
Астрология на човешките отношения – синастрия. Видове връзки и отношения. Методи на синастричния анализ. Психологическа, физическа и емоционална съвместимост. Принципи на съответствие, взаимно привличане, хармония във връзката. Показатели за несъвместимост и липса на разбирателство. Домовете в синастрията.

2-ро занятие
24-25 октомври 2020
Аспекти и конфигурации в синастрията. Сравняване на карти, разглеждане на примери. Развитие на отношенията и прогноза. Упражнения.

3-то занятие
21-22 ноември 2020
Хорарна астрология. Точен и еднозначен отговор на конкретно зададен въпрос. Построяване на хорарна карта. Време и място на задаване на въпроса. Показатели за радикалност. Домовете в хорарна астрология. Определяне на сигнификаторите. Сила и слабост на сигнификаторите. Фактори за завършване и незавършване на темата (положителен и отрицателен отговор на въпроса)

4-то занятие
12-13 декември 2020
Хорарна астрология – 2 част. Намиране на изгубени вещи. Определяне посоката, времето, мястото и разстоянието. Упражнения с хорарни карти.

5-то занятие
16-17 януари 2021
Медицинска астрология.

6-то занятие
13-14 февруари 2021
Мунданна астрология. Значение на планетите домовете в мунданната астрология. Цикли на планетите.

7-мо занятие
13-14 март 2021
Елективна астрология – астрология на избора. Астрологични методи за намиране на подходящо време за начало на дадена дейност. Основни принципи. Астрологични съответствия. Съставяне на елективни карти свързани със сключване на брак, бизнес-партньорство, инвестиции и кредити, преместване в нов дом, начало на работа и бизнес, пътуване, обучение, операции, медицински процедури други. Разглеждане на примери. Упражнения.

8-мо занятие
10-11 април 2021
Крайна обзорна лекция по материала на специализирани теми. Преговор и упражнение с карти.

20180916 115527