Членове на асоциацията

Маргарита Паскалева

Член на УС на БAA


myastroamor@gmail.com
https://astroamor.wordpress.com/
0877 27 28 43

- Родена на 14.07.1960, гр. София

- Средно образование – СОУ "Никола Беловеждов", гр. София

- Полувисше медицинско образование - МА, гр. София, специалност - "Медицинска сестра"

- Висше образование - бакалавър по "Здравен мениджмънт", Медицински Университет, гр. София

- Висше образование - магистър по "Мениджмънт на социални дейности", СУ "Св. Климент Охридски", гр. София, Сътрудник "Социални дейности"

- Следдипломна квалификация - "Психология на стреса", Медицински Университет, гр. София; сертификат за обучение на обучители за "Семеен асистент"- СУ "Св. Климент Охридски"

- Автор на книгата "Астрология и професионална ориентация"

- Консултант и лектор по астрология, участник в конференции и семинари на БАА