Астрологична лекция – София

Коя историческа дата е най-подходяща за построяване хороскоп на България? Лектор: Кирил Стойчев, председател на БАА
Обсъдете темата във ФОРУМА

bulgaria– Исторически, политически и икономически доказателства за избраната дата и час.
– Ретроспективен астро-анализ на събития в България от 20 и 21 век.
– Прогноза за 2016 и 2017 година.

Забележка: Тази историческа дата е различна от ректифицираната от руския астролог М.Левин и от други дати, разглеждани на конференции и семинари на Българска астрологична асоциация.

––––––––––––––

СОФИЯ: 07.11.2015 18.00 часа, ЦЕНТЪР МАНДАЛА, зала ЯН
адрес: бул. „Мария Луиза“ 58, метростанция „Лъвов мост“

Вход: 10.00 лв.