Астрология и скъпоценни камъни – гемоастрология

gem

Българска астрологична асоциация
организира лекция на тема:

АСТРОЛОГИЯ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ – ГЕМОАСТРОЛОГИЯ
28.11.2015, СОЍФИЯ, офис на БАА, Лектор: Реджаил Реджеб

Гемоастрологията (Gem – скъпоценен камък) е дял от астрологията, който изследва влиянието на камъните върху човека според звездната му карта

Основни акценти:
– Кратък поглед върху историята на Гемоастрологията.
– Връзката на човека с камъните и тяхното взаимодействие върху здравето му
– Основни планетарни принципи на седемте лъча и тяхната връзка с кристалите
– Камъни на седемте лъча спрямо езотеричните учения
– Аурата, енергийните вихри и тяхното отношение към здравето. Методи за защита и лечение с кристали
– Енергиен дисбаланс – Излишък и дефицит – корекция с помощта на лечебните кристали спрямо седемте планетарни принципа.
– Как да смекчим тежките аспекти на транзитните планети чрез подходящи камъни.
– Разглеждане на енергиен дисбаланс спрямо личната рождената карта и подбор на личния камък на силата.
Практикум

Продължителност на лекцията – 2 часа.

Дата: 28.11.2015
Час: 10.30 часа
Вход: 20лв.
Информация и записване: 0888-42-06-43