Димитър Кожухаров


Димитър Кожухаров
доклад за XVII астрологична конференция:
„За разделението на времето“ – прогностичните техники в елинистичната астрология съгласно Реторий Египетски (VI в.)

Резюме: Тема на лекцията са прогностичните техники в елинистичната астрология според преведен наскоро  текст от старогръцки, за който се счита, че принадлежи на Реторий Египетски. В текста Реторий  прави синтез на прогностичните техники така както са описани от Доротей, Птоломей, Ветиус Валенс и Антигон. В доклада ще бъде направен както анализ  на текста,  така и ще се покаже как работят на практика елинистичните техники с конкретен пример на лице починало от Ковид-19.

За лектора: Инж. Димитър Кожухаров завършва специалност „ геодезия, картография и фотограметрия” в УАСГ (София) след което дълги години работи в един от институтите на БАН. С традиционна астрология се занимава от средата на 80-те години на ХХ век. Автор е на  курс по класическа натална астрология (на български) и по персийско-арабски прогностични техники (на руски). Изнасял  е доклади и  лекции в страната и чужбина – Виена, Киев и  Генуа.