Маргарита Паскалева

Маргарита Паскалева

доклад за XVII астрологична конференция – Склонността към зависимости в хороскопа

Резюме: В доклада представям рождените предпоставки към зависимости в хороскопа и най-вече от алкохол, наркотици и хазарт. Зачестилите през последните години зависимости на млади хора, които с поведението и действията си унищожават своя и живота на близките си, ме подтикна да направя своите астрологични анализи и изследвания по тази тема в рождените хороскопи на зависими хора. Терминът „зависимост“ означава натрапчиво влечение, подтикващо човека към определени действия с цел получаване на удоволствие. Това е патологична форма на поведение, изразяваща се в стремеж към бягство от реалноста посредством изменение на психиката. Важно е да спомена, че физическата зависимост винаги е съпроводена от психологическа. Началото на формиране на зависимостта винаги се случва на емоционално ниво – интензивно преживяване, което оказва влияние на психологическото състояние, съпроводено от повишено настроение, еуфория, радост, чувство на удовлетворение. Колкото по-рано бъдат забелязани промените в поведението на човека, толкова и вероятността да му бъде помогнато за преодоляването на зависимостта е възможна.

Кратка автобиография: родена съм и живея в град София със семейството си. Имам 30 годишен стаж в здравеопазването като медицинска сестра, като през последните 5 години от тях работих като старша медицинска сестра на отделение и успоредно с това – председател на Софийската колегия към Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Завършила съм Полувисш медицински институт към Медицинска академия по специалност „Медицинска сестра“ – общ профил, бакалавърска степен в Медицински университет – София по специалността „Здравен мениджмънт“ и магистърска степен по специалността „Мениджмънт на социалните дейности“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Изучавам астрология от 1997 год., а консултант по астрология от 2010 год. Член съм на УС на Българска астрологична асоциация и лектор по астрология към БАА. Участвам активно в конференции и семинари на БАА.