Светла Балтова

Д-р Светла Балтова

доклад за XVII астрологична конференция – Планетни взаимодействия в човешкия организъм

Резюме: В настоящата лекция се разглеждат влиянията на планетите върху функциите на всеки от главните органи в тялото. Някои от тези влияния са синергични, други противодействат едно на друго с цел да се запази равновесие в системата. Ще бъде  разгледано и съответствието между физиологичните и духовни функции на органите.   

За лектора: Д-р Светла Балтова е работила като лекар със специалности кардиология и ревматология.  започала е да изучава астрология през 1983 г. През 1994 г. е била на семинар на Ингрид Нийман по медицинска астрология към Хубер Институт в Цюрих. През 2001 и 2003 г. е участвала на семинари по антропософска медицина във Пфорцхайм, Германия, на които  изучавана  евритмия „Хореокосмос” и сидерална астрология, представени от Роберт Пауъл.

Автор е на книгите: „Астрология и астропсихология за всеки”, „Планетите и ритъмът на човешкия живот”, „Новата медицина”. Всички издадени от ИК „Хермес”. В последната си книга са представени проявите в тялото на дванадестте архетипа, заложени в зодиакалните знаци.