Членове на асоциацията

Даниела Цивнева

Член на БAA


dani_tzivneva@abv.bg
0886 25 36 24

- Родена на 15.06.1973г. в гр. Габрово

- Средно образование – СОУ Иван Люцканов- Страхил

- Висше образование - Национална Спортна Академия
- 1ва специалност- треньор по спортна гимнастика
- 2ра специалност- учител по физическо възпитание

- Активно се развива в сферата на Астрологията от началото 2005г.

- Член на БАА, участник в конференции и семинари.

- Астролог- консултант по натална астрология, прогностика и ректификация.